Алотропні модифікації 4 групи головної підгрупи (оксиген, сульфур, телур, селен, полоній)

План

План. 2

1. Оксиген, Сульфур. 3

1. 2. Властивості алотропних модифікацій Оксигену. 4

1. 3. Одержання алотропних модифікацій Оксигену та Сульфуру. 4

1. 4. Сульфур оксиди. 6

2. Сульфатна кислота. 9

3. Телур. 12

4. Полоній. 13

5. Селен. 16

Використана література. 18


1. Оксиген, Сульфур

Елемент Оксиген розташований в 2-му періоді, VI групі Періодичної системи. Порядковий номер — 8, відносна атомна маса — 16.

Електронна конфігурація атома Оксигену:

 

 

В атомі Оксигену два неспарені електрони, отже, він двовалентний. В Оксигену висока електронегативність, тому в сполуках для нього характерний ступінь окиснення –2, крім сполук із Флуором (ступінь окиснення +1 і +2) і пероксидів (ступінь окиснення –1).

Елемент Сульфур розташований в 3-му періоді, VI групі Періодичної системи. Порядковий номер — 16. Відносна атомна маса — 32.

Електронна конфігурація атома Сульфуру:

 

 

З урахуванням можливості переходу електронів з s- та p- підрівнів на вільний d-підрівень для Сульфуру в сполуках характерні ступені окиснення –2, +4, +6, рідше +2.

Алотропні модифікації Оксигену. У вільному стані Оксиген утворює дві алотропні модифікації: кисень  і озон .

1. 2
Властивості алотропних модифікацій Оксигену

 

Алотропні модифікації Сульфуру. При кімнатній температурі Сульфур перебуває у вигляді -сірки (ромбічна модифікація), що являє собою жовті крихткі кристали без запаху, нерозчинні у воді. За температур вище  відбувається повільне перетворення -сірки в -сірку (моноклінна модифікація), що є майже білими кристалічними пластинками.

Поширення Оксигену в природі. Оксиген — найпоширеніший елемент на Землі. Його вміст у земній корі складає близько 55,1 %. Оксиген як хімічний елемент входить до складу води, мінералів (відомо понад 1400 мінералів, що містять Оксиген), органічних речовин.

Поширення Сульфуру в природі. У природі Сульфур зустрічається у вигляді самородної сірки (проста речовина); входить до складу сульфідів і сульфатів, що утворюють багато мінералів, є компонентом природного вугілля та нафти. Сульфур — життєво важливий елемент: він входить до складу білків.

1. 3. Одержання алотропних модифікацій Оксигену та Сульфуру.

1) Кисень утворюється в результаті розкладання деяких солей:

 

пероксидів: 

оксидів важких металів: 

2) Озон утворюється зі звичайного кисню під дією електричного розряду (розряд блискавки, робота електротрансформаторів) або ультрафіолетового випромінювання (сонячне світло, робота ксерокса), а також у процесах, що супроводжуються виділення атомарного Оксигену (розклад пероксидів).

3) Сірку добувають в самородному стані; також її добувають:

при неповному розкладанні сірководню:

 

із сульфідів металів:

 

в реакціях відновлення сірки із сульфур(IV) оксиду:

 

 

Хімічні властивості кисню.

Кисень — сильний окисник.

1) Взаємодія з металами:

 

2) Взаємодія з неметалами:

 

3) Горіння складних речовин:

 

4) Окиснення складних речовин (цей процес не належить до горіння):

 

Хімічні властивості сірки.

1) При взаємодії з неметалами сірка виявляє окисні й відновлювальні властивості.

Із простими речовинами, утвореними більш електронегативними елементами (Оксигеном, Фтором, Хлором, Бромом), сірка виступає в ролі відновника.

 — сульфур(IV) оксид

Із простими речовинами, утвореними менш електронегативними елементами, сірка виступає в ролі окисника:

 — карбон(VI) сульфід

Бінарні сполуки сульфуру, в яких вона виявляє ступінь окиснення –2, називають сульфідами.

 — гідроген сульфід (сірководень)

2) Взаємодія з металами.

 — цинк сульфід;

 — ферум(ІІ) сульфід.

Усі сульфіди, крім HgS, утворюються при нагріванні. Із ртуттю сірка взаємодіє вже при кімнатній температурі:

 — меркурій(II) сульфід.

Ця властивість використовується в лабораторіях для видалення розлитої ртуті, пари якої дуже токсичні.

Застосування кисню. Кисень використовується для інтенсифікації процесів горіння (наприклад, при виплавці сталі), підвищення температури горіння (при зварюванні), як окисник в інших реакціях, у медицині.

Озон має дезинфікуючу відбілюючу дію. Головне застосування озону — знезаражування водопровідної води.

Застосування сірки. Сірка застосовується для одержання сульфатної кислоти, вулканізації каучуку, боротьби із сільськогосподарськими шкідниками, одержання сірників, пороху. У медицині виготовляють сірчані мазі для лікування шкірних хвороб.

1. 4. Сульфур оксиди

Сульфур(IV) оксид  (діоксид сірки, сірчистий газ, сірчистий

1 2 3 4 5