Амінокислоти, їх роль

АМІНОКИСЛОТИ

Органічні сполуки, що містять в молекулі карбоксильну та аміно групи, називають- амінокислотами. Амінокислоти мають надзвичайно велике значення в органічному світі, тому що з них побудовані білкові речовини клітині, що виконують ряд інших важливих функцій в живому організмі: структурні білки, ферменти, гормони, транспортні білки, захисні, запасаючі, скорочувальні, токсини.

ІЗОМЕРІЯ. НОМЕНКЛАТУРА.

Амінокислоти називають звичайно як замісники відповідних карбонових кислот, позначаючи положення аміно групи буквами латинського алфавіта. Застосовується також систематична номенклатура, а для найпростіших- імпіричні назви:

CN2NH2-COOH  амінооцтова кислота, аміноетанова кислота, глікол, гліцин.

CH3-CHNH2-COOH  a-амінопропіонова кислота, 2-амінопропіонова кислота, аланін.

CH3-CH2-CH-CHNH2-COOH  2-аміно-3-метилпентанова кислота

                  /                                ізолейцин.

                CH3

CH3-CHOH-CHNH2-COOH   a-аміно-b-оксимасляна, 2-амино-3-оксибутанова кислота, треонін.  

Ізомерія амінокислот аналогічна ізомерії оксикислот. Вона може бути пов’язана з положенням функціональних груп та будовою вуглицевого скелета. Молекула амінокислоти може вміщувати як одну так і декілька карбоксильних груп і відповідно до цього амінокислоти відрізняються по основності. В молекулі амінокислоти може вміщувати також декілька аміногруп.

Гомологічний ряд одноосновних амінокислот необхідно б було починати з аміномурашиниї кислоти H2N-COOH. Проте ця кислота одночасно є неповним амідом карбонової кислоти.

Оцтова кислота має одну похідну амінокислоту H2N-CH2-COOH

Пролінова -дві: CH3-CHNH2-COOH a-амінопропіонова кислота, (a-аланін), CH2NH2-CH2-COOH b-амінопропіонова кислота (b-аланін)

Від масляної- три , від ізомасляної- дві:

CH3-CH2-CHNH2-COOH a-аміномасляна кислота

CH3-CHNH2-CH2-COOH b-аміномаслянакислота

CH2NH2-CH2-CH2-COOH g-аміномасляна кислота 

Від ізомасляної:                     

a-аміноізомасляна кислота

b-аміноізомасляна кислота H2N-CH2-CH-COOH

                                             /

                                          CH 3

 ШЛЯХИ ОТРИМАННЯ АМІНОКИСЛОТ.

Розроблено багато шляхів отримання a-амінокислот. Найважливіші з них три:

1. Дія аміака на солі хлорзамісних кислот:

NH2-H+CL-CH2-COONH4------HCL---®NH2-CH2COOHNH4

2. Дією аміака та ціанової кислоти на альдегіди(реакція Штрекера). Ціановодень приєднується до аміду що утворюється спершу, утворений нітрил a-амінокислоти омилюють та отримують a-амінокислоту:

CH3-C=O ----+HN3-----H2O--®CH3-CH=NH--+HCN-®CH3-CH-CºN--+HOH: [H2]---NH3®

             /                                                                                                                         /

         H                                                                                NH2

®CH3-CH-COOH

             /

         NH 2

 

3. a-Амінокислоти також можна синтезувати з аміномалинового ефіра за наступною схемою:

                               NO-CH(COOR)2

CH2(COOR)2R*ONO---R*OH®­¯     --+H2-[Ni]®NH2-CH(COOR)2C6H5OCL--HCL®                             

                                 HON=C(COOR)

 

ÞC6H5CO-NH-CH(COOHR)2--+RONa---ROH-®[C6H5CO-NH-C(COOR)2]Na+--R*I---NaI--®C6H5CONH-CR*(COOR)2H+, HOHC6H5COOH-®NH-CR*(COOH)2   ----CO2-®NH2-CHR*-COOH

4. При гідролізі білків отримано близько 25 різноманітних амінокислот. Розділення такої суміші являє собою вкрай складну  операцію. Проте звичайно одна або дві амінокислоти отримуються в більших кількостях і ці кислоти вдається виділити досить просто. Останнім часом навчились так порушувати життєдіяльність деяких мікроорранізмів, що вони замість накопичення білка починають продукувати одну яку-небудь задану амінокислоту. Таким хляхом в промисловості отримують харчовий лізин. Із субстракта лізин виділяють з допомогою йоннообмінних смол.

Шляхи отримання b-амінокислот. Найбільш важливими є наступні два способи отримання цих кислот:

1. Приєднання аміака до відповідних

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні