Аналітичні процедури в комп’ютерному аудиті

АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ В КОМП’ЮТЕРНОМУ АУДИТІ

Аналітичні процедури – це оцінка фінансової інформації на основі вивчення ймовірних співвідношень між фінансовими і нефінансовими даними.

Аналітичні процедури включають:

1) розгляд фінансової інформації суб’єкта в порівнянні з: а) порівняльною інформацією за попередні періоди; б) очікуваними результатами діяльності суб’єкта та очікуванням аудитора; в) аналогічною галузевою інформацією, або з показниками інших підприємств;

2) розгляд взаємозв’язків: а) між елементами фінансової інформації, які за припущенням мають відповідати прогнозованому зразку, що базується на досвіді суб’єкта; б) між фінансовою інформацією та інформацією фінансового характеру.

На стадії планування аналітичні процедури використовуються для:

а) отримання відомостей про бізнес клієнта;

б) отримання відомостей про зміни в бізнесі клієнта;

в) визначення сфер потенційного ризику;

г) планування інших процедур.

Аналітичні процедури в якості процедур перевірки по суті:

1) можуть застосовуватися: а) самостійно, коли підсумкові суми несуттєві; б) разом з детальними тестами операцій і сальдо;

2) забезпечують добрі загальні дані відносно точності залишку або класу операцій;

3) мають такі обмежувальні фактори: а) точність і прогнозованість зв’язків; б) доступність, доречність і порівняння інформації; в) відомості аудитора про бізнес; г) доступність інших видів даних.

Основною особливістю аналітичних процедур є дослідження, пояснення та підтвердження значних коливань і раптових зв’язків.

Аналітичні процедури на завершальній стадії аудиту при здійсненні загального огляду:

1) мають підтвердити висновки, зроблені під час аудиту окремих компонентів або елементів фінансової звітності, а також допомогти при формуванні загального висновку відносно обґрунтованості фінансової звітності;

2) можуть виявити галузі, які потребують здійснення подальших процедур.

Виконання аналітичних процедур складається з декількох кроків:

а) постановка мети процедури;

б) планування тесту;

в) тестування;

г) аналіз результатів;

д) отримання висновків.

Аудиторський ризик — це ризик того, що аудитор може висловити неадекватну думку у тих випадках, коли в документах бухгалтерської звітності існують суттєві перекручення, інакше кажучи, за невірно підготовленою звітністю буде представлено аудиторський висновок без зауважень. Тому аудитор повинен проаналізувати степінь ризику перед проведенням перевірки.

1 2