Аналіз букваря. Методика роботи з букварем

Аналіз букваря. Методика роботи з букварем 

  Сучасний буквар [16], що функціонує в школах України, – це цікавий, змістовний, добре ілюстрований підручник, який розвиває мовлення, пізнавальні інтереси школярів, спонукає замислюватись, вчить порівнювати, зіставляти, робити певні висновки, узагальнювати. Він складений за звуковим аналітико-синтетичним методом. У букварі міститься багатий матеріал для вивчення звукової структури слова, що дає можливість учневі зрозуміти звукову природу слова – основу читання й письма; сприяє розвитку фонематичного слуху, усного мовлення школярів.

  Матеріал букваря розміщений за періодами навчання грамоти: добукварний (підготовчий), букварний (основний) і післябукварний.

  У добукварній частині міститься такий матеріал, який дає можливість розв’язувати основні програмні завдання.

  Формуванню уявлень про основні одиниці мови – речення, слово, склад, звук допомагає система умовних позначень. Ці позначення відображають природу мовних одиниць, їх істотні ознаки. Останнє дає змогу продуктивно організувати роботу над розвитком фонематичного слуху учнів, звуковим аналізом і синтезом слів.

  Для розвитку мовлення подані сюжетні, предметні, ситуативні малюнки. Ілюстративний матеріал сприяє формуванню загальнонавчальних умінь і навичок, що передбачаються програмою.

  Букварна частина підручника має свої особливості

Так, букви на сторінках підручника розміщені за частотним принципом, що дає змогу наповнити сторінку „Букваря” значною кількістю різноманітних слів.

  Поділ букварного періоду на два етапи (замість традиційних трьох) забезпечує вивчення на початку букварного періоду п’яти букв на позначення голосних звуків, у тому числі й букви і. Це дає можливість вивчати паралельно тверді та м’які приголосні звуки.

  В цікавій формі пропонується робота зі складами. Вміщені в підручнику спеціальні вправи над словом (омонімами, синонімами, антонімами, багатозначними словами) орієнтують на максимальний розвиток мислення й мовлення учнів.

  У букварі подаються слова без поділу на склади рисочками, а цілим словом з підкресленням в окремих з них прямого складу (злиття), що дає змогу прочитати слово ускладненої структури.

  Тексти букваря цікаві, змістовні, тематика їх актуальна, лексика сприяє тому, щоб читання за букварем було одночасно і процесом пізнання навколишньої дійсності.

  У підручниках багато матеріалу з усної народної творчості (казок, прислів’їв, скоромовок, народних прикмет) та літературних текстів, які виховують у дітей любов до рідної мови, літератури, розвивають естетичні смаки.

  Букварні тексти емоційні, містять питальні та окличні речення, матеріал для читання в особах та інсценувань, що дає можливість працювати не тільки над правильністю та свідомістю, але й виразністю читання, дотримуватись логічних наголосів, пауз, відповідної інтонації.

  Сторінки букваря гарно ілюстровані кольоровими малюнками. Цей матеріал доступний дітям шестирічного віку, цікавий, розширює і доповнює тексти, носить виховуючий характер.

  У післябукварній частині підручника вміщені цікаві тексти – прозові та віршовані, що створюють основу розвитку мовлення першокласників, дають можливість проводити різні види аналізу змісту тексту (фактичний, образний, лексико-стилістичний, смисловий), такі види роботи над текстом, як відповіді на питання, поділ на частини, добір заголовків, переказ, творчі види робіт. Зазначені види і прийоми роботи з текстом наближатимуть першокласників до опрацювання „Читанки” в

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні