Аналіз диференціації населення за доходами

Аналіз диференціації населення за доходами

Ринковий механізм надає перевагу споживчому, кінцевому попиту, який прямо залежить від доходів домогосподарств. Статистичне вивчення доходів домогосподарств передбачає використання двох підходів: 1) макроекономічного, який дає змогу оцінити в цілому роль домогосподарств у процесі відтворення ВВП; 2) мікроекономічного, який пов’язаний з дослідженням процесів формування, розподілу, перерозподілу та використання доходів на рівні окремих домогосподарств або їх груп. Ці два підходи доповнюють один одного.

Головною метою статистики обстеження умов життя домашніх господарств є отримання статистичної інформації для вимірювання: 1) розподілу населення за рівнем доходу та оцінки на цій основі рівня бідності і диференціації населення, споживання та грошових витрат різних соціальних страт; 2) структури споживчих витрат для побудови індексу споживчих цін; 3) показників національного рахунку сектору «Домашні господарства» згідно з СНР ООН 1993 року; 4) характеру і ступеня впливу урядових соціально-економічних програм на умови життя різних верств населення.

Згідно із СНР ООН 1993 року рекомендується сектор домашніх господарств поділяти на підсектори, виходячи зі специфіки основних джерел їхніх доходів: 1) змішані доходи роботодавців; 2) змішані доходи самостійних господарств; 3) оплата праці; 4) доходи від власності; 5) соціальні трансферти. Цей поділ базується на використанні наведеної далі класифікації доходів.

  1. Первинні — у вигляді заробітної плати; від сільськогосподарської праці самозайнятих; від несільськогосподарської праці самозайнятих; від власності без доходів; від вартості капітальних активів.
  2. Соціальні трансферти — виплати з приводу нещасних випадків та короткотермінових втрат працездатності; у зв’язку з тривалою втратою працездатності та інвалідністю; з виходу на пенсію; на дітей та сімейні виплати; з безробіття; для догляду за дітьми; на народження дитини; особам, які досягли певного віку; виплати військовим та ветеранам війни; інші «майже грошові».
  3. Пенсії — у державному секторі; у приватному секторі. Розрізняють пенсії трудові, соціальні, пенсії військовослужбовцям та членам їх сімей, наукові та ін
  4. Приватні трансферти — дітям та аліменти; інший регулярний дохід за рахунок приватних осіб.
  5. Інші грошові доходи.

Інформаційною основою для вивчення диференціації населення є вибіркові обстеження умов життя домашніх господарств, результати яких публікуються Держкомстатом України у статистичному бюлетені «Витрати і доходи домогосподарств України» за кварталами та в цілому за рік.

Для проведення обстеження домогосподарств дібрано 195 міст та 190 районів з сільським населенням. За підсумками аналізу участі респондентів в обстеженні в 2000 р. одне обстежуване домогосподарство в середньому мало статистичну вагу (репрезентувало) 1897 домогосподарств України. Всього в Україні у 2000 році налічувалось 17 679,6 тис. домогосподарств. Обстеження 0,1 % усіх домогосподарств проводиться в Україні з дотриманням основних вимог міжнародних стандартів щодо його проведення, а саме: 1) застосування принципу територіального, імовірнісного добору при формуванні мережі домогосподарств, яким пропонується взяти участь в обстеженні; 2) добровільна згода домогосподарств на участь в обстеженні; 3) періодична зміна (ротація) респондентів (домогосподарств); 4) повна відмова від методу балансу доходів і витрат сімейних бюджетів та покладення в основу визначення рівня життя населення показників витрат домогосподарств як більш надійного джерела інформації; 5) мінімальне навантаження на домогосподарство; 6) вивчення споживання домогосподарств протягом короткого часу; 7) можливість отримання науково обґрунтованих оцінок точності та якості інформації; 8) поширення даних вибіркового обстеження на генеральну сукупність — все населення країни.

Розробка даних обстеження умов

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні