Аналіз діяльності комерційних підрозділів підприємства

Аналіз діяльності комерційних підрозділів підприємства

 

   Комерційну службу ВАТ "Ігристі вина" складають відділ закупівель і відділ реалізації. Відділ маркетингу відсутній.

   Організація закупівель матеріальних ресурсів централізована, оскільки співробітники відділу підкоряються безпосередньо керівництву відділу.

    Керівник відділу відповідає за ефективність процесу закупівель, намічає основні джерела матеріального забезпечення, координує діяльність підлеглих йому співробітників, пов'язує плани закупівлі з діяльністю інших функціональних підрозділів, підбирає кадри.

    Оперативно-постачальницьку роботу на підприємстві виконують співробітники відділу: експедитор, товарознавець-комірник, комерційний агент по закупівлях.

   Експедитор і комерційний агент займаються пошуком постачальників; спільно з комерційним директором укладають з ними договори, оформляють документацію на придбання матеріальних ресурсів, замовляють транспорт для перевезення (якщо необхідно). Супроводжують вантажі в дорозі і забезпечують їх збереження. Товарознавець-комірник визначає вимоги до продукції, необхідної для виробництва, а також перевіряє відповідність їх якості стандартам, ТУ, договірним зобов'язанням і іншим документам.

    Він бере участь в контролі виконання договірних зобов'язань; бере участь в розробці і впровадженні стандартів підприємства по МТО, контроль якості продукції, організації транспортування і зберігання продукції. Бере участь в проведенні інвентаризації матеріальних ресурсів.    Здійснює контроль за дотриманням правил зберігання матеріальних ресурсів, термінами відвантаження поворотної тари.

    Діє система розподілених функцій і делегованих повноважень між працівниками по організації закупівель.

   Основні функції відділу зводяться до наступного:

—       аналіз і вибір постачальника;

—       укладення контракту (кількість продукції, вибір умови постачання, форма розрахунків);

—       контроль за дотриманням умов постачання (кількість, якість, терміни постачання);

—       організація розміщення товарів на складі

Основними критеріями вибору постачальника є: його надійність, ціна продукції, що поставляється, умова розрахунків і постачання. Аналіз, вибір постачальника спочатку проводиться на рівні комерційного директора, потім виконане рішення узгоджується з керівництвом фірми і співробітниками відділу.

 Вибір методу закупівель залежить від складності кінцевого продукту, складу допоміжних матеріалів та ін. Оскільки у ВАТ "Ігристі вина" основним предметом закупівель є продовольча продукція, то найбільш оптимальним методом закупівлі менеджери цієї фірми вважають регулярні закупівлі дрібними партіями.

 В цьому випадку відділ закупівель замовляє необхідну кількість товарів, яка поставляється на підприємство протягом певного періоду часу,: від 3 до 6 місяців.

Перевагою такого методу закупівель є прискорення оборотності капіталу, оскільки товари оплачуються у міру вступу окремих партій; досягається економія складських приміщень; скорочуються витрати на документування постачання, оскільки оформляється тільки замовлення на усе постачання.

 Але також у такого методу закупівель є і недоліки: оскільки попит на продукцію міняється досить швидко, то слідує вірогідність замовлення надлишкової кількості і необхідність оплати усієї кількості, визначеної в замовленні.

 Крім того, використовується метод отримання товару в міру необхідності.

 В цьому випадку, комерційний директор або експедитор зв'язуються з постачальником через виконання кожного замовлення і уточнюють кількість необхідної продукції.

 Перевагою цього методу є можливість оплати тільки поставленої кількості товару, після закінчення терміну контракту замовник не зобов'язаний приймати і оплачувати товари, які ще тільки мають бути поставлені.

 Постачання продукції здійснюється на підставі укладеного договору постачання і договору купівлі-продажу.

 Розрахунки за придбані товари у юридичних осіб виробляються готівковим і безготівковим шляхом (платіжні доручення), готівковими грошовими коштами по витратних касових ордерах типової міжвідомчої форми До - 2 через касу підприємства.

Крім того,

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні