Аналіз характеру відносин Україна - США

виконання свого завдання, Я повинна проаналізувати відносини України з Штатами починаючи з 2006 року і спрогнозувати перспективу їх розвитку на майбутнє, вказати, на основі загального аналізу, найефективніший шлях інтенсивної інтеграції. Також за допомогою контент - аналізу слід провести інформаційно – аналітичне дослідження ЗМІ, з’ясувати їх ставлення та виявити їх позицію до характеру відносин між двома країнами.

Об’єкт дослідження - сфера взаємовідносин України та Сполучених Штатів.

Предмет дослідження - аналіз характеру відносин між Україною та Америкою.

Методи дослідження. В даній курсовій роботі слід використовувати, для обробки інформації, загально – наукові методи, що дозволить розкрити сутність явища, виявити необхідну інформацію. Для отримання необхідного та оптимального результату потрібно застосовувати метод аналізу документа, метод синтезу, метод абстрагування та метод узагальнення. Також можна було б скористатися методами емпіричного дослідження для отримання чіткої позиції та ставлення громадськості до даної проблемної тематики.

Розділ І. Підготовчий етап дослідження

1. 1 Оглядова довідка

Інформаційна діяльність — це сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян. Основними видами інформаційної діяльності є створення, пошук, аналітико-синтетична обробка, використання, поширення та зберігання інформації. Оглядова довідка як специфічний інформаційний документ являє собою логічно опрацьовану інформацію з існуючих опублікованих вихідних документів з наявними рекомендаціями стосовно предмету огляду. Цільовим призначенням оглядової довідки є інформаційна характеристика проблеми з метою забезпечення управлінського рішення.

Оглядова довідка повинна відповідає таким параметрам:

1. Повнота подання інформації споживачеві (максимальний рівень інформативності кінцевого документу).

2. Релевантність інформації, поданої у довідці, запитам та потребам споживача (максимально можлива відповідність наданої інформації потребам та запитам споживача).

3

Достовірність поданої інформації (подання перевіреної та достовірної інформації споживачу для того, щоб уникнути невірного та помилкового тлумачення поданих даних).

4. Об'єктивність поданої інформації (неупередженість висновків, наявних у кінцевому документі, що надає споживачеві можливість).

Основними вимогами оглядової довідки є:

1. Відповідність теми оглядової довідки інформаційним потребам споживача - оглядова довідка повинна максимально точно відображати запит споживача, містити виключно необхідну йому інформацію.

2. Володіння аналітиком темою оглядової довідки — щоб підготувати якісний кінцевий документ аналітик, який його готує, повинен бути компетентним у тій тематиці, з якої йому доручили підготувати довідку.

3. Змістовність характеристики джерел інформації - кінцевий документ повинен базуватися на конкретній джерельній базі, фактаж якої відповідає загальній проблематиці дослідження.

4. При викладенні фактів обов'язковою умовою є посилання на джерело, з якого було взято інформацію.

Характерні особливості оглядової довідки:

1. Узагальнююча характеристика документальних джерел для одержання вивідного знання.

2. Функція засобу управління (відповідно до основної сфери застосування).

3. Аналіз, узагальнення і оцінка не самої документальної інформації, а безпосередньо стану проблеми - предмету оглядової довідки, шляхів її (проблеми) розв'язання та/або тенденцій розвитку.

4. Всебічний, цілісний та зв'язний характер розкриття предмету оглядової довідки.

У вступі міститься характеристика стану предмету оглядової довідки, його розгляд у всіх основних аспектах а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні