Аналіз живописних творів як метод формування композиційних умінь учнів 5-7 класів 1

Аналіз живописних творів як метод формування композиційних умінь учнів 5-7 класів

Важливе значення у формуванні всебічно розвиненої людини, здатної до активної участі в усіх сферах людської діяльності, має образотворче мистецтво – один із навчальних предметів загальноосвітньої школи, що сприяє моральному та естетичному вихованню учнів.

У школі навчання образотворчої грамоти ґрунтується на вивченні реальної дійсності. Завдяки цьому учні опановують метод реалістичного зображення. В образотворчому мистецтві важливе значення мають закономірності лінійної та повітряної перспектив, теорії тіней, кольорознавства, пластичної анатомії, композиції. Тільки на основі відповідних теоретичних знань можна набути практичних умінь і навичок з образотворчого мистецтва.

Учитель образотворчого мистецтва повинен досконало володіти основами образотворчої грамоти, знати методику образотворчого мистецтва, адже діти дуже чутливі до яскравих кольорів, цікавих форм навколишніх предметів. Учителю слід постійно вдосконалювати методику викладання образотворчого мистецтва, вивчати передовий досвід кращих вчителів, цікавитись відповідною літературою, дбати про належне обладнання уроків і високий науково-методичний рівень класних занять та позакласної роботи. У навчанні дітей образотворчої грамоти велике значення має вміння вчителя методично правильно провести словесне пояснення послідовності виконання завдання. Крім того, слід супроводжувати це пояснення зарисовками на класній дошці чи аркуші паперу. Учитель повинен практично допомагати учням у малюванні олівцем, фарбами та іншими матеріалами.

В образотворчій діяльності треба засвоїти різні закони (лінійної та повітряної перспективи, кольорознавства тощо). Тому в педагогічній діяльності потрібно вміло поєднувати чуттєвий досвід тих, хто малює (результати їхніх спостережень), із вивченням логічного матеріалу законів, понять, правил.

Недооцінка чуттєвого досвіду, «сухе» заучування правил зображення негативно позначаються на образотворчій грамотності учнів, яка полягає в умінні точно та повно сприймати той чи інший об’єкт і реалістично зображувати його з виявленням основних характерних ознак.

Дидактичний принцип наочності навчання зумовлений потребою сприймання явищ як основи формування уявлень і понять.

Видатний чеський педагог-гуманіст Я. Коменський проголосив «золоте правило дидактики»: «Все, що тільки можна давати для сприймання чуттями, а саме: видиме – для сприймання зором, чутне – слухом, запахи – нюхом, те, що підлягає смаку – смаком, доступне дотикові – через дотик. Коли будь-які предмети відразу можна сприйняти кількома чуттями, нехай вони зразу кількома чуттями…»

Усі види діяльності з малюнка, живопису, композиції й ознайомлення з кращими творами образотворчого мистецтва, в процесі яких розвиваються розумові дії та мисленні операції, творча уява і художні інтереси, естетичні почуття й образотворчі здібності, судження й узагальнення, формуються ідейно-естетичні переконання, дуже важливі для вчителя образотворчого мистецтва.

Ознайомлення учнів з основами композиції передбачено програмою, згідно з якою розглядаються теоретичні питання композиції з пам’яті на основі спостережень навколишньої дійсності та з уяви. Основи композиції розглядаються, щоб усвідомити створення художнього образу, виявити ідейний задум і передати змістові зв’язки у сюжетному малюнку. Оволодіння основами композиції починається з розміщення на картинній площині зображення одного предмета, потім двох і більше, з урахуванням просторових зв’язків між ними, їхньої цілісності й рівноваги з площиною.

Найвищим ступенем оволодіння основами композиції є тематична картина художника

Майстри образотворчого мистецтва минулого – І. Рєпін, В. Суриков, В. Маковський, П. Федотов, В. Перов, І. Шишкін, Т. Шевченко, С. Васильківський, М. Пимоненко, О. Мурашко та сучасні – А. Пластов, Б. Йогансон, О. Герасимов, С. Григор’єв, К. Трохименко, В. Пузирков, О. Лопухов, А. Чевикін, В. Шаталін, Т. Яблонська – створили багато класичних полотен, на яких навчається і виховується

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні