Аналіз міжринкової взаємодії товарів і грошей

Аналіз міжринкової взаємодії товарів і грошей

З появою грошей відбувся поділ загальної маси товарів:

  • на рядовий товар, який відбиває реальну споживну вартість і задовольняє різноманітні потреби споживачів;
  • товар, який виконує роль грошей і споживна вартість якого зводиться до виміру вартості вироблених товарів і послуг.

І рядові товари, і гроші однаковою мірою є товари, оскільки їхні речові форми є носіями товарних відносин, і різняться вони лише споживними вартостями. Гроші — кількість товарів і послуг у грошовому виразі, і не має значення, що є їх речовим носієм: золото, паперові знаки, безготівкові (розрахункові) гроші або електромагнітні картки. Отож головне — не їхній речовий носій, а те, яку кількість праці відбиває певна сума грошей.

Проведення аналізу міжринкової взаємодії товарів і грошей вимагає поєднання даних відомчої банківської статистики (НБУ) та даних Державного комітету статистики України.

З економічної теорії відомо, що гроші як міра вартості використовуються для вимірювання вартості різних товарів і послуг; виконують функцію засобу обігу, якщо використовуються для купівлі товарів і послуг; є засобом нагромадження; у зовнішньоекономічних операціях гроші функціонують як світові. У процесі обігу товарів, виробництва послуг і здійснення різних платежів відбувається рух грошей на ринку в готівковій і безготівковій формах. Безготівкова форма забезпечує понад 60 % товарообігу України. Різні функції грошей зумовили використання грошових агрегатів, що їх упроваджено НБУ України з 1993 року

Усю грошову масу можна подати як сукупний грошовий агрегат (М3), що містить грошові агрегати М0, М1, М2. Під час побудови цих агрегатів кожна наступна величина збільшується на попередню. М3 — грошова маса в обігу, яка вимірюється сукупним обсягом купівельних і платіжних засобів, що обслуговують господарський обіг, і яка належить приватним особам, підприємствам та державі.

Оскільки вартість рядових товарів вимірюється грошовими одиницями, а грошові одиниці є еквівалентом вартості товарів і послуг у грошовому виразі (сумі їх цін), то міжринкова взаємодія товарного і грошового ринків виявляється у внутрішньому, причинно-наслідковому взаємозв’язку за відомим з економічної теорії рівнянням обміну:

,

де М — кількість грошей в обігу;

О — оборот грошей, або середньорічна кількість разів використання грошової одиниці на придбання товарів і послуг;

Q — кількість кінцевих товарів і послуг;

Р — середньозважений рівень цін кінцевих товарів і послуг,

або Q · P — номінальний валовий внутрішній продукт (ВВП).

ВВП не є реальним продуктом, це розрахунковий показник або балансувальна стаття, яка характеризує вартість кінцевих товарів і послуг у СНР, тому і ціна ВВП не є реальною ціною. Для показника цін ВВП вживають термін “дефлятор”, який є аналітичною конструкцією у вигляді індексу (І).

Оскільки ВВП = ВВ – ПС, то розкладемо складові цього рівняння на компоненти фізичного обсягу та цін:

,

де ІРВВП — індекс ціни доданої вартості; ВВП — фізичний обсяг доданої вартості і т. д.

Звідси дефлятор ВВП можна обчислити так:

.

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні