Аналіз рекламної діяльності готелю

Аналіз рекламної діяльності готелю «Галицька садиба»

 Можна стверджувати, що сервіс починається з інформації. Друкована чи усна інформація - невід'ємна приналежність сервісу найвищого рівня. І очевидно, що в сучасних умовах програють ті готелі, які приділяють недостатньо уваги інформаційній діяльності загалом та рекламі зокрема.

 Реклама готелю — це платне, односпрямоване і неособисте звертання, що здійснюється через ЗМІ та інші види комунікацій, що пропагує цей готель. Реклама в цілому покликана просувати готельні послуги за марками готелів, що їх надають. Грамотна й ефективна реклама готелю здатна підтримати його добру репутацію, сприяти продажам, зробити його відомим для широкого кола громадськості.

 Об'єктом рекламного впливу може бути як широка публіка, так і спеціальні групи споживачів, наприклад представники фінансових і промислових ділових кіл, спортсмени, представники творчих професій і інші групи споживачів, для яких потрібна спеціальна готельна пропозиція. Реклама для широкої публіки звичайно здійснюється через ЗМІ, за допомогою радіо, телебачення, друкованої реклами, популярної преси. Реклама готельних послуг, що розраховані на більш вузьке коло споживачів, здійснюється через спеціальні видання, поштою і за допомогою спрямованих публікацій. З точки зору способу впливу виділяється раціональна та емоційна реклама.

 Раціональна реклама носить предметний характер. Вона звертається до розуму потенційних споживачів, приводить аргументи і супроводжує свої доводи ілюстраціями для посилення враження від сказаного.

 Емоційна ж спрямована на поза розумовий, підсвідомий вплив на споживача.

 Найкращу рекламу готелям роблять задоволені обслуговуванням гості. Найвишуканіша реклама буде безпорадною, якщо прибувши на місце, гості переконаються, що реальність далека від рекламного образу

Тому рекламні кампанії готелів мають здебільшого інформаційний характер, а рекламовані характеристики готельних послуг не повинні бути занадто перебільшеними.

 Даний готель має красивий зовнішній вигляд, професіонально спроектований ландшафт, красиве озеленення, акуратний невеликого розміру ставочок з живою рибою, викликає неабиякий захват. Але цього недостатньо для ефективної роботи готелю. На мою думку успішна робота маркетингу залежить не тільки від потрібного продукту хорошої якості, доступної ціни, досконалого каналу збуту, але і від правильного вибору методів просування. Неможливо досягти бажаного результату, якщо використовувати тільки один комунікаційний канал. Тому в програмі просування готелю “Галицька садиба” використовує наступні методи, а саме:

 - реклама;

 - стимулювання збуту;

 - налагодження зв’язків з громадськістю;

 Готель “Галицька садиба”, як і будь-яке інше підприємство не може

обійтися без реклами. На рекламу і інші маркетингові заходи «Галицька садиба» витрачає щороку приблизно 20000 грн. Отже розглянемо детальніше, як в своїх цілях використовує рекламу досліджуване підприємство.

 Для забезпечення ефективності реклами “Галицька садиба” застосовуються такі рекламні засоби, а саме:

 1) Реклама в засобах масової інформації. Рекламу на телебаченні готель “Галицька садиба” подає у форматі невеликого відео ролика на каналі «Галичина», це дає можливість поінформувати велику аудиторію. Крім реклами на каналі «Галичина», для забезпечення більш масштабного охоплення Західного регіону України реклама подається на інших каналах місцевого бачення. Реклама готелю «Галицька садиба» проходить також на всіх місцевих радіостанціях.

 Щодо реклами у періодичних видання, то вона подається у форматі рекламних статей про готель та послуги які ним надаються, а ще інформація надається у вигляді каталогів, брошур, проспектів. Дана продукція випускається два рази на рік перед зимовим і літнім сезонами. В каталогах,

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні