Аналіз структури доходів соціальних груп населення

горіхів, винограду — 33 %, хлібу і хлібних продуктів — 121 %.

Вказаний процес зміни структури асортименту споживаних продуктів за рахунок зростання споживання картоплі та хлібу (що є загальновизнаним критерієм бідності) продовжувався і у 2000 р. Це свідчить про те, що оголошене зростання реальних доходів населення у 2000 р. не торкнулося більшості громадян країни.

Із погіршенням рівня життя знизилася самозбережна поведінка населення, ступінь піклування про своє здоров’я. Економічна скрута унеможливлює раціонально організувати витратну частину сімейного та особистого бюджету громадян.

За даними проведеного у жовтні 2000 р. Держкомстатом дослідження з питань, пов’язаних із доступністю для населення послуг охорони здоров’я та лікарських препаратів, третина сімей, члени яких потребували медичної допомоги, не змогла задовольнити ці потреби. Основною причиною цього переважна більшість вказала занадто високу вартість ліків, виробів медичного призначення, послуг охорони здоров’я. Висока вартість виробів медичного призначення, протезування, відвідування стоматолога, проведення медичних обстежень, отримання лікувальних процедур змусила відмовитися від цих видів медичної допомоги переважну частину (88—95 %) членів господарств, які її потребували.

ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ
ЗА СІЧЕНЬ - ЧЕРВЕНЬ 2003р

Номінальні доходи населення за січень-червень 2003р. порівняно з аналогічним періодом 2002р. збільшились на 12,4%. Наявні доходи, які можуть бути використані населенням на придбання товарів та послуг, зросли на 10,3%, а реальні наявні, визначені з урахуванням цінового фактора, - на 6,8%.

У червні п. р

порівняно з травнем номінальні доходи населення збільшились на 8%, а наявні та реальні наявні - на 3,7% та 3,6%.

Наявні доходи у розрахунку на одну особу за червень 2003р. становили 248 грн. проти 217,2 грн. за червень 2002р.

Витрати населення у січні-червні п. р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року збільшились на 17,2%. Приріст заощаджень склав 705 млн. грн.

Склад доходів та витрат населення за січень-червень 2003р. характеризується такими даними: (Табл. 8)

Табл. 8

Доходи

Млн. грн.

У % до підсумку

87028

100,0

у тому числі

 

 

заробітна плата

38569

44,3

прибуток та змішаний доход

9382

10,8

доходи від власності, одержані

1702

2,0

соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

37375

42,9

у тому числі

 

 

соціальні допомоги

17263

19,8

інші поточні трансферти

3647

4,2

соціальні трансферти в натурі

16465

18,9

Разом

87028

100,0

Витрати та заощадження

 

 

у тому числі

 

 

придбання товарів та послуг

78504

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні