Аналіз структури доходів соціальних груп населення

width="113">

90,2

доходи від власності, сплачені

331

0,4

поточні податки на доходи, майно та

інші сплачені поточні трансферти

7488

8,6

у тому числі

 

 

поточні податки на доходи, майно тощо

6095

7,0

внески на соціальне страхування

929

1,1

інші поточні трансферти

464

0,5

нагромадження нефінансових активів

-1232

-1,4

приріст фінансових активів

1937

2,2

 Отже, статистика свідчить, що в останній час темпи економічного зростання в Україні спадають. Збереження таких тенденцій на тривалу перспективу може повернути економіку знову на спадні позиції. Тому заслуговує на увагу поставлене Урядом завдання щодо прискорення темпів приросту ВВП (2003р. – 6%, 2004 – 8%). За своїм змістом проект Програми відповідає положенням послання Президента України до Верховної Ради України “Європейський вибір. Концептуальні засади економічного і соціального розвитку України на 2002-2011 роки” та політичної Угоди між Верховною Радою України і Кабінетом Міністрів України про співпрацю та солідарну відповідальність. Великий інтерес викликає те, яким чином Уряд передбачає досягти запланованого.

Одним із найважливіших напрямів своєї програми Уряд назвав реформування податкової системи

Дійсно, саме вона є підґрунтям, на якому базується економічне зростання і, як наслідок, належне фінансування соціальної та гуманітарної сфери, охорони навколишнього природного середовища, зменшення кількості населення, що перебуває за межею бідності, відродження і підтримка вітчизняного виробника, підвищення якості життя народу. Серед положень, викладених у цих проектах можна виділити найголовніші позитивні зрушення, що сприятимуть виконанню поставлених Урядом завдань:

- поетапне зниження податку на прибуток до 20%,

- податку на додану вартість - до 15%,

- податку на доходи фізичних осіб - не більше 20%,

- спрощення процедури адміністрування податків,

- суттєве скорочення податкових пільг та розширення бази оподаткування,

- поетапне наближення до прожиткового мінімуму мінімального неоподатковуваного доходу,

- удосконалення механізму оподаткування та звітності суб‘єктів малого підприємництва.

Разом з тим, Уряд планує новий підхід до вирішення регіональних проблем через перерозподіл державних доходів на користь місцевих бюджетів. Передбачається передача частини доходів центрального бюджету до місцевих. Однак, нам відомий той факт, що на місцях, в регіонах, витрачання коштів є менш контрольованим. У зв’язку з цим повністю логічною є пропозиція Уряду про посилення фінансового контролю в регіонах та повне переведення місцевих бюджетів на казначейське обслуговування. Держава має піклуватися про свої регіони, але при цьому забезпечувати збереження державних коштів.

Реалізація плану ефективного використання потенціалу регіонів, окрім перерахованих вище заходів, передбачає:

- врегулювання питань власності територіальних громад,

- підготовку проекту закону щодо врегулювання питань адміністративно-територіального устрою,

- удосконалення законодавства щодо спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку з метою підвищення їх ефективності,

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні