Аналіз відносної сили окремих товарних ринків

План 

1. Поняття фундаментального та графічного (технічного) аналізу.  

2. Класифікація методів графічного аналізу.  

3. Методика розрахунку та інтерпретація осциляторів і коефіцієнтів відносної сили  

4. Практика застосування коефіцієнтів відносної сили на окремих ринках України  

5. Зарубіжна практика використання системи індексів цін як індикаторів товарного ринку  

Література.  


1. Поняття фундаментального та графічного (технічного) аналізу

Головним статистичним показником товарного ринку є ціна. Рух ціни враховує фактори як зовнішнього, так і внутрішнього середовища.

Ціни можна аналізувати і прогнозувати двома методами — фундаментальним та графічним. Обидва методи намагаються розв’язати одну й ту саму проблему: визначити напрям подальшого руху ціни, але підходять до неї з різних сторін. Фундаменталісти вивчають причини, які рухають ринком, а технічні аналітики — ефект. Фундаментальна методика передбачає набір показників, які впливають на рух ціни (курс гривні за долар США, обсяг виробництва, рівень відсоткових ставок, рівень безробіття, індекси оптових цін і т. ін. ). Фундаментальний аналіз у широкому розумінні займається причинно-наслідковими зв’язками економічних подій. Графічний аналіз — це метод прогнозування цін за допомогою побудови графіків руху ринку за попередні періоди часу з використанням комп’ютерних технологій [5]

Під терміном рух ринку аналітики розуміють три основних види інформації: ціну або індекс ціни, обсяг торгівлі та відкритий інтерес.

Ціною може бути як дійсна ціна товарів на біржах і ринках, так і значення товарних, валютних та інших індексів ( наприклад, курс гривні за долар США, індекс споживчих цін, індекс тарифів на вантажні перевезення і т. ін. ).

Обсяг торгівлі — загальна кількість укладених контрактів за певний проміжок часу, наприклад, за торговельний день.

Відкритий інтерес — кількість позицій, не закритих на кінець торговельного дня.

Ці три індикатори ринку, звичайно, не рівноцінні, і головним із них є ціна або індекс ціни. Дані про ціну та її динаміку регулярно й швидко з’являються в міжнародних і вітчизняних системах, зокрема й за адресою Інтернет Держкомстату України: www. UKRSTAT. GOV. UA, а також у газетах. Але ні фундаментальний, ні графічний аналіз не є повним, вони гармонійно доповнюють один одного.

Методика аналізу відносної сили товарних ринків передбачає використання графічного аналізу. Графічний аналіз відомий на Заході понад 100, а в Японії — понад 300 років. Графічний аналіз довів успішність прийманих на його основі рішень практично для всіх видів торгівлі.

Аналітик, використовуючи графічний аналіз, має змогу бачити загальну картину руху цін одразу ж на всю групу товарів, наприклад, метали, і складає прогноз зміни цінової ситуації в цілому. З цього висновку випливають поради щодо вступу до біржових угод. З появою міжнародних інформаційних систем типу Reuters, Dow-Jones Telerate, Bloomberg, Tenfore завдання трейдерів і аналітиків значно спростились, оскільки графічний аналіз як метод прогнозування ціни ґрунтується не на економічних, а на статистико-математичних викладках. Цей метод був створений для суто прикладних цілей, а саме — отримання доходів під час товарної гри спочатку на ринках цінних паперів

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні