Антиконкурентні узгоджені дії

План 

1. Антиконкурентні узгоджені дії

2. Дискримінація підприємців

3. Санкції за порушення антимонопольного законодавства

4. Висновок

 

Антиконкурентні узгоджені дії

Одним з видів порушень антимонопольного законодавства є антиконкурентні узгоджені дії, які приводять до дискримінації конкурентів і споживачів і створюють небезпеку для ефективного функціонування ринкових відносин

Відповідно до статті 5 Закону України “О обмеженні монополізму ” антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які привели або можуть привести до:

- встановленню (підтримці) монопольних цін (тарифів), знижок, надбавок (доплат), націнок;

- розділу ринків за територіальним принципом, асортиментом товарів, об'єму їх реалізації або закупівель або по кругу споживачів або за іншими ознаками, що привело або може привести до їх монополізації;

- усунення з ринку або обмеження доступу на нього продавців, покупців, інших підприємців.

По сенсу цієї норми неправомірними узгодженими діями можуть бути угоди і інші узгоджені дії, які привели або можуть привести до обмеження конкуренції виді встановлення монопольних цін, розділу ринків з метою їх монополізації, усунення з ринку або обмеження доступу на нього підприємців. Ці правопорушення на відміну від зловживання монопольним положенням здійснюються не однією особою, а двома або більш підприємцями, що укладають угоди для досягнення антиконкурентної мети, тобто є не індивідуальними, а колективними діями. Заборона на здійснення таких дій направлена на попередження надмірної монополізації і нарощування монополістичних явищ для сприяння створенню ринку, де захищені інтереси споживача.

Антимонопольний комітет України розцінює як неправомірні угоди між підприємцями наступні дії асоціації підприємців або групи її учасників за участю третіх осіб або в якій або іншій сукупності вказаних суб'єктів:

- прямий або опосередкований вплив на встановлення, фіксацію, підтримку, перегляд цін (тарифів), ставок, знижок, надбавок (доплат), націнок, комісійного збору, меж прибутковості (рентабельності), а також підвищення, зниження, підтримка цін (тарифів) на аукціонах, конкурсах, інших торгах;

- встановлення нормативів цін (тарифів), ставок, знижок, надбавок (доплат), націнок, комісійного збору як звичайних базових, мінімальних, детермінантних, перепродажних цін, зокрема у вигляді формул, таблиць, переліків, алгоритмів;

- звуження територіальних меж ринку, на яких діють учасники асоціації, розподіл ринків за територіальним принципом, асортиментом товарів їх реалізації або закупівлі, по кругу продавців або споживачів;

- здійснення тиску на постачальників з метою обмеження або виключення придбання їх продукції або матеріалів, відмова або змова про усунення підприємців від ведення справ з яким-небудь клієнтом, постачальником, конкурентом, покупцем (замовником);

- обмеження участі в торгах шляхом вибору запрошених постачальників, встановлення пріоритетів при підписанні контрактів;

- розподіл замовлень, підрядів, проектів, визначення замовників, одержувачів замовлень або стандартизація по цих приводах;

- обмеження об'єму, зміст реклами, яка представляється учасниками асоціації і відповідає чинному законодавству.

Дискримінація підприємців

Відповідно до пункту 1 статті 6 Закону України “О обмеженні монополізму.” наступний вид порушень антимонопольного законодавства – дискримінація суб'єктів господарювання органами державної влади, місцевого самоврядування і адміністративно-господарського управління і контролю

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні