Апендицит і вагітність

План

Вагітність і апендицит.  

Клінічна течія і діагностика гострого апендициту при вагітності 

Лікування гострого апендициту.  


Вагітність і апендицит

Апендицит є запалення червоподібного відростка сліпої кишки. У вагітних дане захворювання зустрічається з частотою - 1 випадок на 800-2000 вагітних. Із збільшенням терміну вагітність частота і тяжкість ускладнень від апендициту зростає, що обумовлене труднощами діагностики, неадекватним веденням пацієнтки і оперативним лікуванням, що запізнилося.

Найчастіше - в 63 % випадків, під час вагітності зустрічається катаральний апендицит, що є простою формою даної патології. Більш ускладнені, деструктивні форми, такі як флегмонозний, гангренозний, перфоративний апендицит, зустрічаються під час вагітності з частотою до 37% спостережень. У більшості спостережень гострий апендицит зустрічається в першій половині вагітності, а близько 25% випадків захворювання наголошується в другій її половині. Ускладнені деструктивні форми в основному мають місце в III триместрі вагітності і після пологів. Ці форми захворювання нерідко супроводжуються перфорацією червоподібного відростка з розвитком розлитого перитоніту.

Основною передумовою до розвитку апендициту під час вагітності є зсув сліпої кишки разом з червоподібним відростком догори і кнаружи унаслідок збільшення вагітної матки. При цьому відбувається перегин червоподібного відростка, його розтягування, погіршення кровопостачання і порушення спорожнення. Схильність, що часто виникає під час вагітності, до замків сприяє застою кишкового вмісту і підвищенню активності кишкової мікрофлори

З маткою утворюються спайки, що приводить до посилення її скоротливої активності, а у ряді випадків у 2,7-3,2% жінок і до переривання вагітності. При деструктивному апендициті може також відбутися і загибель плоду.

Пологи при апендициті можуть ускладнюватися аномаліями скоротливої діяльності матки, гіпоксією плоду, кровотечами в послідовому і в ранньому післяродовому періоді. Втрати дітей при гострому апендициті в другій половині вагітності виникають в 5 разів частіше, ніж за наявності даного захворювання в першій половині вагітності. Частота загибелі плоду при перфорації відростка досягає 28 %, а у разі розвитку перитоніту складає до 90%.

Клінічна течія і діагностика гострого апендициту при вагітності

При вагітності захисні сили організму певним чином слабшають. В зв'язку з цим клінічна картина гострого апендициту може носити стертий характер, і типові симптоми захворювання можуть виявлятися тільки при поширеному процесі. Слід зазначити, що часто клінічна картина гострого апендициту в першій половині вагітності практично не відрізняється від такої у невагітних жінок. У другій половині вагітності характер перебігу захворювання багато в чому залежить від тих змін, які відбулися у відростку і від його розташування.

Болі в животі при апендициті можуть бути не такими вираженими, як у невагітних. В зв'язку з цим про наявність і ступінь вираженості захворювання слід судити і по таких ознаках, як збільшення частоти пульсу, під'їм температури тіла, блювота, здуття живота, задишка, утруднене дихання. Наявність хворій в животі під час пологів може бути замасковано сутичками, а після пологів - болями, пов'язаними із запальними захворюваннями матки і її придатків.

Від якості і своєчасності діагностики гострого апендициту у вагітних залежить подальший прогноз для матері і плоду. Жінки частіше зв'язують наявність хворій в животі із

1 2 3 4