Археологічні дослідження Пастирської експедиції в 1995 році

В поточному сезоні було продовжено розкопки Пастирського городища, що розташоване поблизу с. Пастирське (хут. Свинолупівка) Смілянського району Черкаської області. Основну увагу було приділено дослідженням тієї частини городища, що розташована ліворуч від р. Сухий Ташлик (р. Ляна), яка перетинає городище навпіл.

Там, на вершині валу заввишки 3 м було закладено розкоп розмірами 3,6?3,2 м. В ньому, на глибині 0,9 м від вершини, ближче до напільної сторони насипу, на відстані 0,37-0,40 м одна від одної, простежено 6 ямок від стовпів діаметром 0,3-0,4 м. Окрім того, вздовж центру насипу виявлено ще 2 лінії ямок діаметром 0,07-0,10 м, що були на відстані 0,2-0,5 м одна від одної. Між лініями цих ямок залишався простір завширшки 0,6-0,7 м. В зрізі валу, між лініями ямок добре було видно темно-сірий глинисто-пісчаний грунт, який у вигляді пагорбу піднімався на висоту 0,3 м (рис. 1).

 

Рис. 1. План (1) та перетин прокопаної частини верхівки валу (2) Пастирського городища, та його профіль в місці розкопу (3). Умовні позначення: 1 - ями скіфського часу; 2 - ямки ранньосередньовічного часу; 3 - дереновий шар; 4 - темно-жовта пісковина; 5 - світло-білувата пісковина; 6 - темно-сірий, перемішаний з глиною пісок; 7 - світло-жовта пісковина.

Простежені залишки дерев’яних конструкцій відносяться до двох будівельних періодів. Ямки більшого діаметру є слідами дерев’яних конструкцій валу скіфської доби, а дві лінії ямок від кілків - ранньосередньовічного часу. Вони засвідчують конструкцію, зведену на вершині частково знівельованого скіфського валу, у вигляді двох ліній поздовжнього плоту, простір між якими було заповнено спеціально підготованим заміром з глини та піску

Важливо, що в цьому шарі було знайдено гончарний уламок від горщика пастирського типу з врізним лінійно-хвилястим орнаментом. Це переконливо доводить зведення цих укріплень в ранньосередньовічний час. В 12 м на південь від розкопу на вершині валу, впритул до внутрішньої його сторони, було розчищено наземне житло. Добре втрамбовану долівку простежено на глибині 0,3-0,7 м від сучасно рівня. На її поверхні знаходилася велика кількість перепаленої глиняної обмазки від розвалу стін. Це скупчення мало неправильні овальні обриси розмірами 10?3,8 м які орієнтовані за довшою віссю із сходу на захід. В північно-західній частині розвалу обмазки розчищено вимащене глиною овальне вогнище розмірами 0,8?0,6 м Поруч була привогнищева яма круглої в плані форми діаметром 0,3 м і глибиною 0,25 м від рівня долівки. Другу овальну господарчу яму овальних обрисів з більшим діаметром 0,4 м та глибиною 0,5 м виявлено в східній частині споруди. При розчищенні розвалу глиняної обмазки, вогнища та двох господарчих ям знайдено велику кількість скіфських черепків. Походять вони від ліпних округлобоких горщиків з опуклим туловом та відігнутими назовні вінцями, під краєм яких бувають наліпні розчленовані пружки, іноді - наскрізні проколи. Знайдено також розвал світло-жовтої амфори Хіоського типу, вистою близько 70 см, яка відноситься до V ст. до н. е. (рис. 2, 1). До цього ж часу належить невелика бронзова тригранна втульчаста стріла довжиною 1,3 см. (рис. 2, 4) та виявлене поруч в культурному шарі бронзове трилопатеве вістря втульчастої стріли завдовжки 2,3 см (рис. 2, 3). Комплекс наземного житла переконливо доводить, що Пастирське городище функціонувало

1 2

Схожі роботи