Асинхронні двигуни

План 

ПРИНЦИП ДІЇ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ

БУДОВА АСИНХРОННОГО ДВИГУНА

ЯВИЩА,  ЯКІ ВИНИКАЮТЬ В АСИНХРОННОМУ ДВИГУНІ ПІД ЧАС ОБЕРТАННЯ РОТОРА

СХЕМА ЗАМІЩЕННЯ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА

ПУСК У ХІД АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ

РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ОБЕРТАННЯ ТРИФАЗНИХ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ

ОДНОФАЗНІ ТА ДВОФАЗНІ АСИНХРОННІ ДВИГУНИ

Однофазні двигуни

Двофазні асинхронні двигуни


ПРИНЦИП ДІЇ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ

Асинхронними двигунами називаються такі двигуни змінного струму, в яких швидкість обертання ротора n при даній частоті струму в мережі змінюється зі зміненням навантаження.

Асинхронні двигуни бувають трифазні, двофазні та однофазні. Найбільш широке застосування в РЛС та АСУ одержали трифазні та двофазні асинхронні двигуни. Вони застосовуються для обертання антени, вентиляторів, у системах слідкування тощо.

Асинхронні двигуни, як і інші електромашини, зворотні, тобто можуть працювати в режимі генератора. Але асинхронні генератори застосовуються порівняно рідко, оскільки вони значно поступаються синхронним генераторам за своїми “характеристиками”.

Спочатку розглянемо принцип дії асинхронного двигуна на прикладі трифазного.

Принцип дії трифазного асинхронного двигуна заснований на взаємодії обертового магнітного поля, створеного трифазним змінним струмом зі струмами, наведеними  цим полем у провідниках обмотки ротора.

Трифазна обмотка статора, що живиться трифазним струмом, створює обертове магнітне поле. Це поле обертається в просторі зі швидкістю

                      (2. 1. 2. 1) 

 де f1 - частота струму мережі; р - число пар полюсів.

Якщо в середину статора помістити ротор зі стального циліндра, який має пази з обмоткою, то магнітне поле, перетинаючи обмотку ротора, наводить в ній ЕРС Якщо обмотка замкнута, то у ній струми, які взаємодіють з обертовим магнітним полем, створюють електромагнітні сили Fэм, що діють на обмотку ротора (мал.  4 )

Напрямок цих сил визначається за правилом лівої руки.

Під дією електромагнітних сил виникає обертальний момент, який тягне ротор у бік обертання магнітного поля статора.

При цьому ротор буде обертатися з декотрою швидкістю n, меншою швидкості обертання магнітного поля статора n1. При однакових швидкостях поля n1 і ротора n буде відсутнім перетинання провідників обмотки ротора та обертальний момент, який діє на ротор.

Відношення

                        (2. 1. 2. 2)

чи                                 

                       (2. 1. 2. 3)                                      

s - має назву коефіцієнт ковзання.  

Якщо ротор нерухомий, що відповідає пуску в хід двигуна, то ковзання в цьому випадку дорівнює одиниці (s = 1, чи s = 100%). При холостому ході ковзання s дорівнює 0,004 - 0,005. При номінальному навантаженні коефіцієнт ковзання асинхронного двигуна, в залежності від потужності, складає в середньому 0,03 ? 0,08. Таким чином, в асинхронному двигуні ковзання змінюються від 1 до 0.   

БУДОВА АСИНХРОННОГО ДВИГУНА

Асинхронні двигуни складаються з двох

1 2 3 4 5 6 7 8