Аспект співвіднесеності категорій речення і тексту

Про це розповідають). Як бачимо, в кожну побудову можна ввести елемент це, котрий указує на супровідне відношення вставної конструкції до основного базового речення. Усталена синтаксична конструкція з елементом як є спеціальною конструкцією, пристосованою в мові для виконання функції вставного повідомлення. Така побудова має перевагу з точки зору впізнаваності вставного компонента і його мобільності: зміст вставного компонента може бути висловлений ие лише по ходу основного повідомлення, а й мати випереджаючий характер. У разі використання елемента це такі властивості супровідного речення були б регламентовані більшою мірою (особливо якщо говорити про препозитивне вживання). До того ж використанням спеціальної конструкції досягається чітке, явне розмежування основного й супровідного, що стоїть на другому плані речення.

Аналогічним різновидом вставних конструкцій є словосполучення з елементами за, на, котрі, з одного боку, можуть бути заміненими елементом як (із проведенням необхідної лексико-граматичної перебудови складу конструкції), з іншого, зміст таких сполучень також складає смисл цілого речення Розглянемо приклади: Число загиблих від землетрусу, що стався в ніч на 7 березня в області Ріулі – Венеція - Джулія (Італія), за останніми даними, досягла 914 чоловік. На думку властей, число жертв перевищить тисячу чоловік; Поросята-рибалки водяться на аттолі Факасфо, що вводить до островів Токелау, розташованих у центральній частині Тихого океану. За свідченням учених, котрі ведуть спостереження за тваринами, багато поросят чудові плавці й можуть упіймати рибку довжиною до 15 сантиметрів; Вісім мільонів французів "звіряють" свої життєві плани з прогнозами ясновидців, чаклунів або астрологів. За даними податкових органів, у країні зареєстровано близько 50. 000 "ясновидців" - більше, ніж лікарів. Вставні компоненти, виражені словосполученням із прийменниками за і на (що набувають за цих умов і рис сполучникового, зв’язувального значення), можуть бути трансформовані таким чином: 1) а) як стало відомо останнім часом, б) про це стало відомо з останніх звісток; 2. а) як вважають власті, б) це думка властей; 3. а) як свідчать учені

. , б) про це свідчать учені, які ведуть спостереження за тваринами; 4. а) як свідчать дані податковим органів, б) про це свідчать дані податкових органів. Порівняння конструктивних варіантів, позначених змістовою єдністю, промовляє на користь того, що розглядувані вставні конструкції мають окремий додатковий смисл, який перебуває за межами змісту основного речення. Ці вставні конструкції, виражені словосполученнями, за своїм граматичним ладом не відповідають вимогам структурного оформлення речення й тому виступають своєрідними аналогами речень, спеціальними побудовами, пристосованими для виконання функції вставного компонента.

Якщо вставні конструкції виражають повідомлення про джерело інформації, авторську реакцію на повідомлюване (на мій подив, на щастя, на біду й т. п. ), то окремий, відмежований зміст цих вставних компонентів осмислюється як супутній основному, немовби "з боку" на нього спрямований. Більшою мірою зливається з основним смисл вставних конструкцій, котрі слугують для характеристики способу, особливостей самого викладу (бо дуже тісно пов’язані поняття мовленнєвої дії й характеристики мовлення). Та й у цих випадках спостерігається можливість відокремлення основного смислу, а вставний компонент при цьому виражає щось інше - власне характеристику способу викладу цього основного змісту. Звороти точніше сказати (кажучи), вірніше, інакше кажучи, іншими словами, чесно кажучи й т. п. також є аналогами речень, конструкціями, "підігнаними" до функції вираження вказаного вставного змісту. Порівняймо приклади, шо свідчать про

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні