Аспекти проблем тракторо - та сільгоспмашинобудування України

Аспекти проблем тракторо - та сільгоспмашинобудування України

Технічну політику в сільгоспмашинобудуванні доцільно пов’язувати насамперед з технологіями виробництва сільськогосподарської продукції. В умовах ринкової економіки конкурують не окремі машини або знаряддя, а технології. Для забезпечення технологій складаються комплекси машин, а сукупність їх з урахуванням регіональних особливостей і має визначати “Систему машин” для України.

Аналіз концепцій розвитку вітчизняного тракторо- та сільгоспмашинобудування за останні 10 років свідчить про доволі низький рівень його еволюції. Технічне забезпечення сільського господарства досягло нині критичної межі. Основними сільськогосподарськими машинами аграрні підприємства забезпечені лише на 45–65%, з них понад 90% вже відпрацювали свій амортизаційний строк. Темпи щорічного списання спрацьованої техніки в кілька разів перевищують темпи її закупівлі. Через технічні несправності та фізичне спрацювання щороку не використовується четверта частина тракторів і комбайнів.

Кількісне та якісне зменшення машинно-тракторного парку призвело до збільшення навантаження на техніку. Навантаження на один трактор зросло з 66 га ріллі в 1990 році до 119 га у 2002-му, на один зернозбиральний комбайн, — відповідно, з 113 га посівів зернових культур до 245 га.

Більш як 43 тис. фермерських господарств мають лише 23 тис. тракторів, 6 тис. зернових комбайнів, по 0,28 сівалки на одне господарство.

Збільшення навантаження на техніку зумовлює розтягування строків виконання технологічних операцій. Втрати врожаю збільшуються. Собівартість виробництва продукції підвищується

Внаслідок диспаритету цін аграрні підприємства втратили тільки за 1991–2000 роки 57,1 млрд грн. Щоб купити зернозбиральний комбайн СК-5 “Нива” в 1990 році треба було продати 34,2 т зерна, а у 2003-му — вже 556,8 т. Один із найпоширеніших просапних тракторів ПМЗ-6АЛ у 1990 році “коштував” 9,4 т соняшнику, а у 2002-му — 45,6 т.

Різко зменшилися обсяги державних інвестицій, кредитів і дотацій. Зросла дебіторська і, особливо кредиторська заборгованість. Із 1996 року сільське господарство є збитковою галуззю.

Для оновлення машинно-тракторного парку аграрних підприємств на рівні технологічної потреби треба щороку купувати машини й обладнання на суму понад 15 млрд грн. З них на оновлення парку тракторів має піти 3,0–3,5 млрд грн, зернозбиральних комбайнів — 3,5–4,0. Крім цього, для підтримання машинно-тракторного парку в робочому стані потрібно 2,0–2,5 млрд грн на закупівлю запасних частин і ремонтних матеріалів.

 На сьогодні в Україні (сфері впливу Мінпромполітики) працює 130 підприємств і конструкторських бюро, спеціалізованих у машинобудуванні для АПК. До вирішення проблем машинобудування в АПК залучені підприємства оборонно-промислового комплексу, у тому числі ДКБ “Південне”, ДП “Завод ім. Малишева”, ВО “Південний машинобудівний завод” та інші.

У цілому по Україні до виготовлення технічних засобів, вузлів, агрегатів, запасних частин і ремонту техніки нині залучено майже 350 підприємств. Їхні наявні потужності можуть виробляти технічні засоби для АПК в обсязі 7,5 млрд грн. Для забезпечення господарств АПК необхідними технічними засобами потрібно щороку реалізувати на внутрішньому ринку техніки, запчастин і надавати послуг в обсязі до 6 млрд грн.

 Підприємствами галузі машинобудування для АПК за 2003 рік виготовлено промислової продукції на суму 1,54 млрд грн.

Для підтримання наявного машинно-тракторного парку в робочому стані виготовлено і реалізовано запасних частин на суму 0,4 млрд грн, виконано робіт із ремонту техніки та надано послуг технічного характеру на 0,17 млрд грн, що в загальних обсягах виробництва (запасні частини та ремонтні роботи) сягає 39%.

Такий підхід до вирішення проблем щодо технічного забезпечення АПК є неконструктивним і може призвести в найближчі

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні