Автоматизація машинобудування

План 

Автоматизація машинобудування: навкруги виробництва.  

ІТ-завдання і ІТ-рішення для машинобудування.  

Що уміють і що дають галузеві ERP.  

Завдання, рішення і результати.  

MS в машинобудуванні 

"Важкі" рішення для машинобудування.  


Автоматизація машинобудування: навкруги виробництва

Проекти автоматизації планування, обліку товарно-матеріальних цінностей, управління основним і допоміжним виробництвом і іншими внутрішніми бизнес-процессами сьогодні повним ходом йде на багатьох машинобудівних підприємствах. Одночасно із створенням систем управління перебудовуються багато внутрішні бизнес-процесси відповідно до концепції MRP-II (Manufacturing Resources Planning -- управління ресурсами підприємства). Представлені в цій статті проекти впровадження ERP-систем наочно ілюструють сІТуацію з перебудовою ІТ-сфери машинобудівних підприємств.

ІТ-завдання і ІТ-рішення для машинобудування

Ключові області, що потребують автоматизації, зачіпають не тільки корпоративне управління, маркетинг, але і цехове планування, оптимізацію графіків використання устаткування, управління складськими комплексами і ін. Якщо говорІТи про ERP-рішення в цілому, то не можна не відзначІТи значне зростання ринку систем управління за останні роки: за даними IDC, в 2005-му об'єм російського ринку інтегрованих систем управління підприємством виріс на 21% і досяг 236 млн. дол

Високі темпи зростання пояснюються збільшеним рівнем конкуренції, який вимушує компанії удосконалювати методи управління ресурсами і упроваджувати міжнародні стандарти фінансового обліку. При цьому найбільш "вІТратними" сталі підприємства безперервного і дискретного виробництва, зокрема в машинобудівній галузі. За тими ж даними IDC, в цих компаніях найчастіше упроваджуються рішення SAP, Oracle, "1С", Microsoft Dynamics і "Галактика", які сумарно контролюють більше 80% ринку систем управління. Подальше зростання російського ринку складе в середньому 28% в рік.

Для автоматизації вітчизняних підприємств машинобудівної галузі доступні як продукти російських постачальників (системи "Вітрило", "Галактика ERP", "1С: Підприємство" і ін. ), так і західних вендоров -- Microsoft Dynamic AX (Axapta), Business Control, а також "важкі" ERP-рішення SAP з підтримкою методики MRP для позаказного виробництва, SSA ERP (BAAN) і т. п.

Що уміють і що дають галузеві ERP

Кінцева мета ІТ-ПРОЕКТОВ автоматизації виробництва очевидна і пов'язана з необхідністю не тільки отримувати на будь-якому рівні оперативну і актуальну інформацію для ухвалення ефективних і своєчасних рішень, але і піклуватися про зниження собівартості і поліпшення якості продукції, а також про оптимізацію виробництва. При цьому підходи до вибору і впровадження ERP-систем у кожному конкретному випадку можуть розрізнятися: частіше система проектується, що називається, зверху вниз, тобто починаючи з фінансів, середньо- і довгострокового планування, продажів, маркетингу і закінчуючи устаткуванням цехів і робочих місць, проте останнім часом нерідко застосовується і інший підхід - від оперативного управління і обліку на низькому (цеховому) рівні до управління фінансами. При цьому існує думка, що успіх подібних проектів на машинобудівних підприємствах залежІТь від того, чи приносІТь прибуток виробничий функціонал системи.

Необхідність модернізації систем управління обумовлена не тільки прагненням перейти на міжнародні стандарти, але нерідко і прозаїчнішими речами: часто застарілі інформаційні системи не справляються із збільшеним об'ємом управлінських і виробничих завдань. Раніше багато ІТ-завдання вирішувалися власними силами, при цьому, як відзначають багато

1 2 3 4 5