Автоматизація молочних ферм

На сучасному етапі автоматизація молочного тваринництва здійснюється на базі широкого використання електронної вимірювальної і обчислювальної техніки. Процес впровадження цієї техніки прийнято називати електронізацією.  За кордоном і в наший країні розроблено і застосовується декілька різновидів систем електронізації.  Існуючі системи електронізації молочних ферм можна класифікувати: по рівню, займаному в структурі виробництва (нижнього, верхнього і багаторівневі); по характеру протікання технологічного процесу (ТП) (дискретні, безперервні і безперервно-дискретні) ; по інформаційній потужності, що характеризується числом первинних вимірюваних і контрольованих технологічних параметрів, байт/голов: малою - 2-10, середньою - 11-20 і великій потужності - більше 20; і інформаційною базою даних на одна тварина: малий- 10-100, середній-101-200, великій потужності - більше 200; за типом функціонування (інформаційні, локально-автоматичні, такі, що радять і автоматичні).  Фірма «Вестфалія Сепаратор» (ФРН) розробила і поставляє в інші країни електронну систему, що забезпечує облік індивідуальних надоїв молока і реєстрацію інформації від кожної корови з пульта  оператора доїння, індивідуальну роздачу двох видів концентрованих кормів твариною в кормових станціях, ведення календаря тварин і загального зоотехнічного обліку . У системі застосована автоматична ідентифікація тварин на доїльній установці і в кормових станціях. По приведеній вище класифікації це багаторівнева система, що управляє дискретним технологічним процесом, середня по інформаційній потужності і локально-автоматична радить за типом функціонування. Фірми «Поїеш» (Нідерланди), «Гаськойн» і «Фулвуд» (Англія), «Бабеон» (США) і ін. створили аналогічні системи, що відрізняються лише конструктивними рішеннями, об’ємо реєстрованої інформації, що переробляється, структурами систем. Всі вони є системами середньої інформаційної потужності. У соціалістичних країнах розробки систем електронізації молочних ферм здійснені в НРБ, ВНР, ГДР, СРСР і ЧССР. Ці системи є багаторівневими, середній і малій інформаційній потужності, локально-автоматичними і такими, що інформаційно-радять. У наший країні розроблена система ідентифікації (розпізнавання) номерів тваринних і електронні пристрої управління процесами доїння і годування

На цій електронній апаратурі побудовані автоматичні підсистеми і обробки індивідуальної інформації про тваринах і індивідуальній роздачі кормів коровам залежно від продуктивності. Підсистема збору індивідуальної біологічної інформації про тварин виконана в прив'язці до доїльної установки УДА-8 «тандем». Підсистема управління індивідуальною роздачею концентратів забезпечує управління 16 кормовими станціями. На лицьовій панелі мікроконтролера розміщена клавіатура для набору номера тварини і кількості запрограмованого до видачі корму. У кожній кормовій станції встановлений електронний блок, що приймає сигнали від мікроконтролера до що видає задану дозу корму. Обидві підсистеми (збору біологічної інформації на доїльній установці і індивідуальної видачі конц-кормів) працюють спільно  системою ідентифікації номерів тварин, яка забезпечує визначення закріпленого на  тваринного номера. Прочитування номера здійснюється в кожному доїльному верстаті і в кожній кормовій станції за допомогою антен. Система електронізації всієї ферми об'єднується за допомогою МІКРО-ЕВМ, яка по каналах зв'язку управляє роботою підсистем збору біологічної інформації і індивідуальної роздачі концентратів. У системі використовуються пакети прикладних програм зоотехнічного обліку, розрахунку раціонів і управління підсистемами нижнього рівня.  Електронізація молочних ферм із застосуванням мікропроцесорів і МІКРО-ЕВМ має велику технологічну і економічну ефективність. Наприклад,  індивідуальної роздачі конц-кормів кожній тварині залежно від продуктивності і біологічного стану тварин дає можливість краще використовувати корм, точніше нормувати і ту ж продуктивність корів забезпечувати меншою (на 7-18%) кількістю корму. Електронізація управління режимом доїння скорочує число корів  самозапуском, усуває недодой і  до підвищення набриднувши на 5-12%.  біологічної інформації про тварин на доїльній установці дає можливість вести на ЕОМ достовірний зоотехнічний облік і

1 2 3 4 5 6 7