Автоматизація процесів оцінювання транспортних засобів

План

Вступ

Автоматизація процесів оцінювання транспортних засобів

Висновок

Літературні джерела

Вступ

Методика, що застосовується до оцінки транспортних засобів, тісно пов'язана з методиками визначення вартості таких об'єктів оцінки, як бізнес, нерухомість, а також нематеріальні активи. Одночасно між застосовуваними методами існує ряд відмінностей. Розглянемо їх більш докладно.

Серед характерних особливостей оцінки вартості транспортних засобів виділяють наступні:

Різноманітність видів і найменувань транспортних засобів, що випускаються різними виробниками, що в кінцевому рахунку призводить до величезного розриву між цінами на аналогічні вироби.

Зміна функціонального призначення машин, викликаного непрекращающемся технічним прогресом, що тягне за собою зміну споживчих переваг.

Утруднення проведення ідентифікації грошового потоку, що відноситься до транспортних засобів, внаслідок таких факторів, як:

наявність великої номенклатури елементів виробів, які входять в структуру обладнання;

невисоке збіг результатів при визначенні середньої вартості об'єктів-аналогів;

невеликий життєвий цикл транспортних засобів, етапи якого впливають на ціноутворення;

вплив на кінцеву вартість таких витрат, як транспортування, встановлення, пуско-налагодження, ремонт та ін;

необхідність постійних витрат на підтримку актуальності інформаційної бази даних аналогічних об'єктів, що необхідно при складанні вартості;

проблема взаємозамінності запасних частин при ремонті транспортних засобів;

труднощі, що виникають при прогнозуванні грошових потоків.

Таким чином, при проведенні оцінки транспортних засобів необхідно враховувати вищевказані особливості даних об'єктів. Крім цього, на визначення об'єктивної вартості транспортних засобів впливає також ряд відмінностей, таких як:

ступінь технічної досконалості, якість і надійність кошти, ступінь зношеності, марка виробника та ін;

структурованість ринку машин, що обумовлює наявність практично у всіх груп машин свого сектора товарного ринку. Враховуючи той факт, що більша частина специфічного обладнання виготовляється за індивідуальними замовленнями, оцінка вартості таких об'єктів повинна проводитися за допомогою витратного підходу;

проблема ідентифікації оцінюваних об'єктів внаслідок величезної кількості типів і видів транспортних засобів;

залежність вартості об'єкта оцінки від стадії життєвого циклу, на якому він знаходиться

На відміну від оцінки інших видів майнових об'єктів, оцінка транспортних засобів не має яких-небудь узагальнюючих техніко-економічних показників таких, наприклад, як вартість 1 кв. м. будівлі. Результатом цього є більш складна процедура проведення оцінки транспортних засобів, ніж інших майнових об'єктів.

Автоматизація процесів оцінювання транспортних засобів

Оцінка транспортних засобів є дуже важливим процесом при заключенні страхових договорів, продажу або їхньої оцінці в якості застави при отриманні банківських кредитів.

На перший погляд, оцінка транспортних засобів є достатньо простою процедурою порівняно з оцінкою інших об’єктів у матеріальній формі, оскільки існує багато довідкової літератури та загальнодоступних джерел інформації щодо їхніх цін.

При проведенні загальної процедури оцінки транспортного засобу враховується його технічний стан, пробіг, строк експлуатації, необхідність проведення ремонту та ін. Однак, при оцінці необхідно також враховувати особливості національного авторинку та рекомендації зарубіжних виробників щодо ремонту транспортних засобів. Крім цього, слід зважати й на

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні