Автоматизоване оброблення статистичних даних обстежень споживчих цін

Автоматизоване оброблення статистичних даних обстежень споживчих цін

Така задача призначена для розрахунку індексу цін на товари та рівня інфляції. Індекс споживчих цін розраховується за методологією, яка застосовується в усіх країнах з розвиненою економікою. Розрахунок виконується на основі фіксованого набору основних споживчих товарів і послуг, складеного за даними фактичного споживання в сім’ях. Такий індекс є найбільш поширеним показником рівня інфляції і називається «індекс інфляції», або «індекс вартості життя». Він вимірює змінну вартість фіксованого набору товарів і послуг протягом визначеного часу (наприклад, року), що відбувається виключно за рахунок зміни цін. Задача обстеження споживчих цін інформаційно пов’язана із задачею обстеження умов життя домогосподарств і з комплексами електронного оброблення інформації по статистиці торгівлі.

Вхідна інформація. Збирання даних і формування бази даних для розв’язання задачі обстеження споживчих цін відбувається в кілька етапів.

На першому етапі відбувається формування складу споживчого кошика. Вибір товарів і послуг за зміною цін, щодо яких ведеться спостереження для обрахунку індексу, здійснюється на базі даних про витрати сімей, тобто результатів, отриманих під час обстеження домогосподарств. До списку обираються товари та послуги за принципом пріоритетності їх споживання в сім’ях, представництва в групі товарів аналогічного призначення і споживчих якостей та оцінювання їх наявності в торговій мережі. Ці дані формуються на підставі інформації з КЕОІ по статистиці тор­гівлі (на підставі ф. 1-торг «Звіт про товарообіг» термінова, місячна). У зв’язку з тим, що показники бюджетних обстежень про витрати сімей на непродовольчі товари та послуги наведено по укрупнених групах, для розрахунку структури витрат на окремі товари, що входять до них, використовуються показники структури товарообігу та обсягу платних послуг у відповідному періо­ді

Для спостереження за зміною цін на товари та послуги в поточному році їх відбір здійснюється за показниками про фактичні обсяги споживання сімей за попередній рік. Сформований в такий спосіб «базисний» споживчий кошик є незмінним для щомісячних розрахунків індексів, як в цілому по Україні, так і по реґіо­нах, протягом усього року. Список товарів і послуг включає близько 300 найменувань по товарах та 80 — по послугах. Це товари і послуги, вартість яких має найбільшу питому вагу в структурі споживання сімей. На підставі цих даних формується файл-довідник «Перелік товарів і товарних груп для проведення спостережень за цінами».

На другому етапі здійснюється формування списку місць обстеження.

Для збирання інформації відібрано 29 міст країни, зокрема: усі обласні міста Київ, Сімферополь, Севастополь, Бровари, Біла Церква та Ірпінь. Населення цих міст становить 45 % населення України. Місцями реєстрації цін є підприємства торгівлі та послуг, комерційні кіоски, неформальні ринки та ін. На підставі цих даних формується довідник місць обстеження споживчих цін.

На третьому етапі відбувається збирання даних щодо споживчих цін. Для реєстрації інформації використовується документ «Бланк реєстрації цін на споживчі товари (послуги)». У бланк реєстрації заносяться: назва товару, його код, назва і точна адреса місця реєстрації, детальна характеристика товару, підприємство-виробник та країна-імпортер.

До нормативно-довідкової інформації належать: довідник спо­живчих товарів, довідник реґіонів (територій), довідник підприємств торгівлі (місць обстеження), довідник одиниць виміру, структура загального товарообігу, структура роздрібного товарообігу, структура товарообігу ресторанного

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні