Автоматизоване оброблення статистичних даних обстежень умов життя домогосподарств

Автоматизоване оброблення статистичних даних обстежень умов життя домогосподарств

  Обстеження умов життя домогосподарств здійснюється відповідно до вимог таких міжнародних стандартів: застосування принципу територіального, ймовірнісного від­бору при формуванні мережі домогосподарств, яким пропонується взяти участь в обстеженні; добровільна згода домогосподарств на участь в обстеженні; періодична заміна (ротація) респондентів (домогосподарств); розповсюдження даних вибіркового обстеження на генеральну сукупність, якою є все населення України.

      Головними напрямами, за якими ведеться щоквартальне спостереження, є вивчення: структури споживчих витрат домогосподарств (грошових витрат на придбання продовольчих, непродовольчих товарів та оплату послуг);

  • структури інших витрат (матеріальної допомоги іншим домогосподарствам, витрат, пов’язаних з веденням особистого підсобного господарства, з придбанням нерухомості, будівництвом, формуванням заощаджень тощо);
  • значення особистого підсобного господарства для формування рівня матеріального добробуту домогосподарства (надходження та використання продукції особистого підсобного господарства для власного споживання, отримання грошових коштів від їх продажу);
  • структури доходів і джерел інших надходжень у домогосподарство (окремо вивчаються доходи, які отримує кожен член домогосподарства);
  • доплати, пенсії, стипендії, допомоги по безробіттю, а також ті види доходів, які надходять до домогосподарства в цілому (допомоги на дітей, допомоги від родичів та інших осіб, доходи від продажу нерухомості та майна, субсидія на оплату житла та комунальних послуг, використання заощаджень).

Вхідною інформацією для збирання інформації щодо загальної характеристики є такі документи: 1) «Контрольна картка домогосподарства»;

2) «Запитальник основного інтерв’ю». Опитування домогосподарства проводиться на початку обстеження за програмою відповідного запитальника стосовно загальних характеристик домогосподарства: його складу, житлових умов, наявності та вико­ристання земельних ділянок, худоби та птиці, антропометричних даних, рівнів освіти та статусів зайнятості його членів. Крім того, інтерв’юер заповнює контрольну картку складу домогосподарства, в якій протягом усього обстеження спостерігаються зміни в його складі.

Спостереження за витратами і доходами домогосподарств протягом кварталу здійснюється за допомогою: 1) щоденника поточних витрат домогосподарств; 2) квартального запитальника про витрати та доходи домогосподарства. Щоденник поточних витрат заповнюється безпосеред­ньо домогосподарством двічі на квартал. У ньому респонденти (домогосподарства) щоденно записують усі витрати та надають їх детальний опис (наприклад, щодо куплених продуктів харчування — опис продукту, його вага та вартість, місце купівлі)

Крім того, у щоденнику домогосподарство вказує інформацію про щоденне споживання продуктів, вироблених в особистому підсобному господарстві або отриманих у подарунок. У перший місяць після звітного кварталу здійснюється збирання даних щодо значних і нерегулярних витрат, пов’язаних, зокрема, з купівлею продуктів харчування для споживання протягом тривалого періоду часу (мішків та ін. ), а також щодо доходів домогосподарс­тва. Оскільки домогосподарствам складно пригадати всі витрати та доходи за квартал, вони заносять їх протягом кварталу в «Жур­нал квартальних витрат». Одноразові тематичні опитування здійснюються за допомогою анкет під час проведення квартального опитування. У 2001 р. тематичні опитування стосувалися: витрат домогосподарств на будівництво й ремонт житла та господарських будівель; наявності в домогосподарствах товарів тривалого користування та стану здоров’я членів домогосподарств; заборгованості членам домогосподарств із виплати зарплати, пенсій, стипендій, допомог, компенсацій тощо, заборгованості домогосподарств за житлово-комунальні послуги; самооцінювання домогосподарствами рівня доходів. Передавання звітності здійснюється: на реґіональному рівні — нарочним і засобами електронного зв’язку, на державному рівні — засобами електронного зв’язку у вигляді текстового файла.

Вихідні форми задачі

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні