Авторський договір

План

Авторський договір      

Загальні положення про авторський договір.    

Види авторських договорів   

Договір про передачу виняткових прав.   

Договір про передачу невиняткових прав.         

Умови авторського договору.         

Форма авторського договору.         

Відповідальність за авторським договором.      

 

Авторський договір

Загальні положення про авторський договір.

Вольові дії, в результаті яких частина авторських майнових прав передається іншій особі, іменуються в Законі "передачею майнових прав". Передачу майнових авторських прав слід відрізняти від переходу цих прав до іншої особи. Перехід є ширшим поняттям: сюди включаються і ті випадки, коли авторські права переходять до іншої особи не за волею автора (спадкоємство, перехід прав на службові твори, перехід прав на аудіовізуальні твори і ін. ). Майнові авторські права можуть бути передані іншій особі тільки за авторським договором. Частина друга ЦК не виділяє авторські договори як особливий вид цивільних договорів

Разом з тим ЦК передбачає застосування до продажу майнових прав загальних положень про купівлю-продаж, обумовлюючи при цьому, що загальні положення про купівлю-продаж застосовуються до продажу майнових прав, якщо інше не витікає із змісту або характеру цих прав.

 Таким чином, до авторських договорів застосовуються загальні норми про цивільні зобов'язання і договори, а також загальні положення про купівлю-продаж. У зв'язку з цим, називаючи сторони авторського договору, можна, хоч і умовно, використовувати терміни "продавець" і "покупець", маючи на увазі під "продавцем" автора або іншу особу, що володіє авторським правом і що передає авторські права за договором, а під "покупцем" - особа, яка набуває авторських прав за договором. У законі "Про авторське право і суміжні права" сторони авторського договору іменуються "автор" і "користувач", що також не зовсім точно і в значній мірі умовно. Як продавець, так і покупець можуть бути фізичними або юридичними особами. Хоча ЦК допускає застосування до авторських договорів загальних положень про купівлю-продажі, очевидно у зв'язку з наявністю у цих договорів схожих рис, ще більше схожості у авторських договорів з орендними договорами (тимчасовий характер, контроль з боку орендодавця за використанням об'єкту, повернення об'єкту орендодавцеві після закінчення договору). Разом з майновими правами авторські договори завжди зачіпають особисті авторські права.

Проте для того, щоб передати авторські права за авторським договором або іншим шляхом, їх треба мати. Що стосується випадків вільного використання, то тут майнові права відсутні і про передачу яких-небудь прав не можна говорити.

Змістом будь-якого авторського договору є передача майнових прав, а об'єкт (предмет) цього договору - майнові авторські права.

 Це ясне формулювання, мабуть, повинне покласти край тривалій дискусії в радянській і російській літературі з питання про зміст авторських договорів: одні учасники цієї дискусії вважали, що за авторським договором автор лише дозволяє використовувати свій твір, а всі авторські права залишає за собою; інші учасники дискусії, навпаки, вважали, що за авторським договором автор передає частину своїх авторських прав. Договори, які передбачають передачу авторських прав, слід відносити до авторських, навіть якщо вони не названі такими. Зокрема, у багатьох

1 2 3 4 5