Банківські гарантії

Банківські гарантії

Банківська гарантія — це безвідкличне зобов’язання банку виплатити певну грошову суму на випадок невиконання третьою стороною договірного зобов’язання.

Переваги гарантій:

  • універсальний та найбільш надійний інструмент забезпечення різних видів зобов’язань сторін контракту;
  • гарний інструмент торгового фінансування.

Найпоширеніші види гарантій:

1. Гарантія пропозиції або конкурсна (тендерна) гарантія (Bid Bond)

Таке гарантійне забезпечення найчастіше потрібно при проведенні міжнародних відкритих тендерів. Якщо фірма бере участь у такому тендері, то разом із своєю пропозицією вона повинна подати гарантію пропозиції. Гарантія пропозиції забезпечує виплату гарантованої грошової суми:

  • у випадку зняття учасником тендера своєї пропозиції до закінчення терміну дії цієї пропозиції;
  • у випадку відмови учасника тендера прийняти запропоноване замовлення (контракт);
  • у випадку, якщо після перемоги у тендері учасник не вніс забезпечення виконання контракту після його підписання шляхом заміну гарантії пропозиції гарантією виконання.

Сума гарантії передбачається в умовах тендера. За звичай складає 1—5 % від загальної суми поданої пропозиції.

Звичайно такі гарантії є короткостроковими і термін дії визначається часом до підписання договору або відкриття гарантії виконання. Але покупцю може знадобитися для оцінки тендерів більше часу, на який він спочатку розраховував. Коли таке трапляється, оферентів (тобто осіб, що роблять пропозицію) просять продовжити строк дії своїх гарантій. При цьому не варто недооцінювати ризики, пов’язані з подібного роду продовженням гарантій (можливі зміни на ринку й у структурі цін, вплив інфляції і т п. ).

2. Гарантія виконання (Performance Bond)

На підставі гарантії виконання банк, за дорученням продавця, зобов’язується виплатити бенефіціару гарантовану суму у випадку невиконання постачальником своїх договірних зобов’язань по постачанню або виконання їх не відповідно до договору.

Сума гарантії передбачається в контракті

Найчастіше складає від 5 % до 20 % загальної суми контракту.

Гарантія в повному об’ємі діє аж до повного виконання контракту. Строк дії гарантії виконання може складати до 2-х і більше років.

3. Гарантія авансового платежу (Advance Payment Guarantee)

Умови платежу при виконанні великих експортних замовлень в більшості випадків передбачають авансову оплату покупцем закупівель сировини і вартості виробництва. Однак покупець може погодитися на таку передоплату тільки після одержання авансової гарантії, що передбачає повернення суми авансового платежу у випадку невиконання продавцем своїх контрактних зобов’язань по постачанню.

Сума гарантії дорівнює сумі авансового платежу або передоплати. На відміну від гарантії виконання, сума авансової гарантії повинна автоматично зменшуватися пропорційно вартості виконаних часткових постачань. Як правило, виконання постачань можна підтвердити шляхом використання пов’язаного з ними акредитиву.

Строк дії авансової гарантії повинний бути обмежений таким чином, щоб він минав із завершенням постачання предмета договору.

Авансова гарантія, як правило, видається до одержання передплати, однак вона повинна набирати сили тільки після надходження такої передплати. Таке положення по можливості завжди необхідно вказувати в гарантії.

4. Платіжна гарантія на випадок несплати (Payment Guarantee)

Призначення даної гарантії — забезпечити виконання будь-яких платіжних претензій продавця по відношенню до покупця в частині виплати контрактної ціни в межах обумовленого для цього терміна. Гарантія може видаватися як гарантія повної оплати постачання товару або виконання послуг. Оплата вимоги по гарантії звичайно робиться на підставі письмової заяви бенефіціара, що він поставив товари, але не одержав оплату в термін платежу. Інша можливість використання платіжної гарантії полягає в частковому забезпеченні, наприклад, річного контракту на постачання споживчих товарів

1 2