Базові принципи організації роботи аптек

ПЛАН  

1. Умови здійснення роздрібної реалізації лікарських засобів

Завдання та функції аптек

Класифікація аптек

Організаційні вимоги до діяльності аптек.

Приміщення аптеки та їх обладнання

Мінімальний склад приміщень аптек в залежності від характеру діяльності

Номенклатура штатних посад аптеки

Відділи аптек та їх функції

Порядок відкриття і діяльності структурних підрозділів аптеки

Формула ширини розвитку аптечної мережі

2. Матеріальна відповідальність в аптеці

Оформлення матеріальної відповідальності і порядок відшкодування

3. Вимоги санітарного режиму до прибирання приміщень та особистої гігієни працівників аптеки

Вимоги санітарного режиму до прибирання приміщень аптеки

Вимоги санітарного режиму до особистої гігієни працівників аптеки

4. Принципи належної фармацевтичної практикиБАЗОВІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ АПТЕК

Актуальність теми.

 В Україні забезпечення населення і лікуваль­но-профілактичних та інших закладів лікарськими засобами та вироба­ми медичного призначення провадиться в основному через аптеки та їх структурні підрозділи. Тому вивчення умов здійснення роздрібної реалі­зації і основних вимог до діяльності аптек та їх структурних підрозділів стосовно організації лікарського забезпечення є важливим для практич­ної діяльності фармацевтичного фахівця.  

1
Умови здійснення роздрібної реалізації лікарських засобів

Роздрібна реалізація (торгівля) лікарськими засобами здійснюється на підставі ліцензій, одержаних суб'єктами господарювання відповідно до законодавства, та являє сообою діяльність з придбання, зберігання та продажу готових лікарських засобів і ліків, виготовлених в умовах аптеки, безпосередньо громадянам для їх особистого споживання, закладам охо­рони здоров'я (крім аптечних закладів), а також підприємствам, устано­вам та організаціям без права їх подальшого перепродажу. Вона здійснюється через аптеки та їх структурні підрозділи. У сільській місце­вості за відсутності аптеки роздрібна торгівля може здійснюватися фельд­шерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами, сільськими лікарсь­кими амбулаторіями на підставі договорів, укладених з аптекою, та за письмовим погодженням органів місцевого самоврядування лікарськими засобами за переліками, що встановлюються МОЗ України.

Аптечні заклади та їх структурні підрозділи мають право придбавати та продавати вироби медичного призначення, дезінфікуючі засоби, предмети особистої гігієни, оптику, природні та штучні мінеральні води, лікувальне, дитяче та дієтичне харчування, лікувальні косметичні засо­би та інші супутні товари за переліком, що визначається МОЗ України.

Завдання та функції аптек

Аптека - це заклад охорони здоров'я, який функціонує з дозволу і під контролем державних органів, основним завданням якого є забезпечен­ня населення, закладів охорони здоров'я, підприємств, установ і органі­зацій лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

У відповідності до зазначеного аптека здійснює такі три основні функції (схема 2. 1):

1. Функція закладу охорони здоров'я, а саме: 

Схема 1. Основні функції аптеки

- надання населенню невідкладної медичної допомоги;

- розповсюдження серед населення санітарно-гігієнічних знань і про­ведення санітарно-просвітницької роботи;

- фармацевтична опіка;

- проведення інформаційної роботи серед

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні