Бібліографічні дані про дослідника античності

 Кадєєв Володимир Іванович

 Народився 8 червня 1927 р. у м. Харкові у сім’ї робітника. У 1935 р. вступив до школи № 1 м. Харкова, де закінчив 6 класів. Подальше навчання було перерване війною та німецько-фашистською окупацією. Продовжив навчання лише у січні 1944 р. у Машинобудівному технікумі при заводі ім. В. А. Малишева, який закінчив у березні 1948 р. за спеціальністю “Тепловозобудування”. Після технікуму працював у конструкторському бюро заводу спочатку техніком-конструктором, а з 1950 р. – інженером-конструктором.

У 1951 р. поступив на історичний факультет Харківського університету, де спеціалізувався на кафедрі стародавньої історії та археології. З 1953 р. одночасно з навчанням на стаціонарі працював Археологічним музеєм Харківського державного університету та брав участь у роботі археологічних експедицій під керівництвом Б. А. Шрамко, С. О. Плетньової, Д. Я. Телєгіна та Д. Т. Березовця, які досліджували пам’ятники раннього залізного віку, слов’ян та салтівської культури. З 1955 р. , отримавши “Відкритий лист”, проводив самостійні археологічні дослідження на поселеннях епохи бронзи та салтівської культури у басейні Сіверського Донця. У 1953 р. разом зі студентом історичного факультету Московського університету М. Х. Алєшковським, був ініціатором проведення Всесоюзних археологічних конференцій студентів та брав участь у підготовці 1-ї Всесоюзної наукової конференції археологів, яка проходила у 1954 р. у Москві на історичному факультеті Московського державного універистету. На цій конференції виступив з доповіддю “Слов’янські гончарні клейма Харківщини”. В ці роки неодноразово виступав з науковими доповідями на підсумкових студентських конференціях у Харківському університеті, брав участь у міських оглядах студентських наукових робіт

Наукові інтереси в цей час були пов’язані з пам’ятниками слов’ян та племен салтівської культури.

Після закінчення у 1956 р. університету, працював у Археологічному музеї ХДУ та одночасно викладачем археології та історії первісного суспільства на заочному відділенні історичного факультету. З 1959 по 1961 рр. Був аспірантом кафедри стародавньої історії та археології Харківського університету (науковий керівник проф. К. Е. Гриневич). У 1962 – 1963 рр. – викладач кафедри стародавньої історії та археології. У 1963 р. захистив кандидатську дисертацію “Ремесла та промисли Херсонесу Таврійського”. У 1964 – 1977 рр. – доцент кафедри стародавньої історії та археології, а з 1977 р. (осінній семестр) – виконуючий обов’язки завідуючого цією кафедрою. У 1968 р. затверджений в ученому званні доцента за спеціальністю “стародавня історія”. Для завершення роботи над докторською дисертацією у 1973 – 1974 рр. був у докторантурі при Інституті археології АН СРСР (науковий консультант В. Д. Блаватський). Докторську дисертацію “Херсонес Таврійський у I – III ст. н. е. ” Захистив у 1975 р. , а у 1979 р. був затверджений в ученому званні професора.

У 1978 – 1981 рр. був деканом історичного факультету ХДУ, а у 1977 р. виступив з ініціативою створення кафедри історії стародавнього світу та середніх віків, якою завідує з 1978 р. до сьогоднішнього дня. У 1963 р. організував Херсонеську археологічну експедицію, яка проводила дослідження Херсонесу Таврійського під його керівництвом до 1984 р. Багато уваги приділяв і приділяє підготовці археологів та істориків вищої кваліфікації. У 1978 – 1981 рр. був головою спеціалізованої ради ХДУ по захисту кандидатських

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні