Бібліотечна справа_к.р

План

1. Технологія управління бібліотечними фондами. 3

2. Формування електронних бібліотек. 7

Література. 14


1. Технологія управління бібліотечними фондами

Сучасна   бібліотека є багатофункціональною системою, що потребує наукового підходу до здійснення управлінської діяльності. За змістом структура бібліотеки складається з таких процесів: управління документальним потоком, регулювання роботи бібліотечних працівників, організація обслуговування користувачів, координація діяльності з іншими бібліотеками й установами.

Як відомо, основу будь-якої бібліотеки складають фонди, тому майбутнє багато в чому залежить від ефективності роботи фахівців, причетних до управління документальним потоком  бібліотек. Здійснювати управління документальним потоком сьогодні можуть працівники, не тільки добре обізнані в сучасній теорії управління бібліотечного менеджменту й у технології формування фондів, а й мають певні соціально-психологічні характеристики. На жаль, сьогодні в бібліотекознавчій вітчизняній та зарубіжній літературі відсутні дослідження стосовно особистості бібліоменеджера, який працює над питанням управління документальним потоком.

Існує ціла група авторів, які зосередили свою увагу тільки на розробці понятійного апарату фондознавства, тобто на суто теоретичних проблемах. Так, Ю. Столяров, доктор педагогічних наук, професор,   у монографії ретельно розглядає поняття організації, використання, збереження та збереженості фонду. І. Тюніпа, головний бібліограф ВДБІЛ, доводить, що ефективність і "якість" процесів комплектування будь-якої бібліотеки можна покращити хоча б на 30%, якщо застосувати основні методи управління. [6, с. 10]

В

Тєрьошин, кандидат педагогічних наук, професор, вважає, що слід очікувати глобальних змін у технології комплектування фонду. На його думку в бібліотечному фондознавстві до системи формування фондів необхідно залучати такі процеси:

-    моделювання фонду;

-    комплектування фонду;

-    облік документів, які надходять у фонд і вибувають з нього;

-     спеціалізовану обробку документів;

-      їх розміщення у фонді;

-      розміщення фонду;

-      організацію зберігання фонду;

-      використання фонду;

-      управління фондом. [7, с. 5]

Деякі фахівці мають протилежну точку зору щодо цього питання, наприклад, М. Васильченко дотримується такої думки: "Управління не може бути складовою частиною формування фондів ані під яким номером, тому що управляти потрібно постійно всіма процесами в бібліотеці, в тому числі формуванням, збереженням та бібліотечно-інформаційним обслуговуванням користувачів. Інша справа, що всі ці процеси пов'язані між собою". [7, с. 4]

А. Маркіна, викладач КДУ, підкреслює у статті, що в бібліотечному фондознавстві відбулося повернення до старих тем: бібліотечне ядро; єдиний фонд бібліотечної системи; критерії відбору документів; інформаційна база прийняття управлінських рішень, пов'язаних з комплектуванням [5, с. 42]. На її думку, по-новому тепер сприймаються теми зберігання, збереженості фондів та їх розміщення як на матеріальних площах, так і в мережах баз даних.

Е. Коломійчук наголошує, що управління документальним потоком — це важливий елемент управління загалом, тому що обраний варіант буде впливати не тільки на роботу з фондом, а й на функціонування всієї  наукової бібліотеки [6, с. 14].

Багато уваги в бібліотекознавчій літературі приділяється тим проблемам, які сьогодні існують у практиці формування документального потоку  універсальних  бібліотек, і які не можуть не впливати на процес управління потоком, але питання впливу особистісних якостей працівників, які працюють у галузі процесу управління, не вивчаються. Тобто фахівці не розглядають проблему управління документальним потоком через особистість бібліоменеджера.

Спеціалісти вважають, що найвагомішою проблемою управління документальним потоком є виникнення електронних видань, застосування компакт-дисків та використання телекомунікаційних можливостей глобальної інформаційної мережі Internet, застосування технологій сканування документів і використання технології гіпертексту.

Крім традиційних видів видань, нові технології сприяють виникненню великої кількості додаткових форм та видів електронних публікацій. Особливий тип видань, який існує тільки в електронному вигляді, — це інформація,

1 2 3 4 5