Білоруська мова

Білоруська мова (біл. Беларуская мова) — слов'янська мова, якою розмовляють білоруси й деякі інші представники автохтонного населення Східної Європи. Білоруська мова належить до східної групи слов'янських мов, разом із українською й російською мовами. Поширена, основне, в Білорусі та східній Польщі Загальна кількість носіїв мови близько 8-9 млн.  

Класифікація

Білоруська мова належить до індоєвропейської мовної родини, слов'янської групи, східнослов'янської підгрупи мов. Генеалогічно найспорідненіша з сучасною білоруською мовою є українська, бо обидві ці мові походять від

org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0">давньоукраїнської (давньобілоруської, давньоруської) мови.

Південні білоруські діалекти є надзвичайно схожими своєю лексикою до поліської говірки української мови, що також свідчить про спорідненість цих мов.  

Два варіанти

Зараз поширені два варіанти білоруської мови.

Офіційна орфографія (т. з. Наркомівка) була під час радянської влади наближена до російської мови, однак саме цей варіант вивчають у школі, тому більшість людей знайома саме з ним. Останню реформу офіційного правопису було проведено 2007 року (згідно з нею, замість Токіо и цяньшаньскі буде писатися Токіа і цяньшанскі).

Класична орфографія, або ж Тарашкевиця, ґрунтується на граматиці Броніслава Тарашкевича (видана в 1918 року, офіційно вживалася до 1933 року), й тому часто називається тарашкевицею. Її було кодифіковано 2005 року, одначе в документі є декілька неоднозначних рішень (наприклад, використання ў для передачі /w/ у запозиченнях, що створює винятки при використанні ў).

Класична орфографія передає асимілятивну м'якість приголосних (сьнег, пісьменнік), у той час як офіційна — тільки етимологічну (снег, але пісьменнік). Такий підхід дозволяє використовувати менше літер для запису слова, проте робить записані слова подібними до російських.

Офіційний правопис

Класичний правопис

Значення

снег

сьнег

сніг

пісьменнік (перевіряється: письмо)

пісьменьнік

письменник

 Таким чином, можна автоматично конвертувати офіційні варіанти в класичні, але зворотнє перетворення потребує використати словника.

Але різниця поміж варіантами не тільки у графіці, але й у лексиці. Часто офіційні варіанти запозичено з російської мови, а класичні — з польської чи інших західноєвропейських мов.

Офіційний правопис

Класичний правопис

Значення

працэнт

адсотак

відсоток

Германія

Нямеччына

Німеччина

Еўропа

Эўропа

Європа

сімвал (безпосредньо з грецької)

сымбаль (через латинську)

символ

 Іноді називають і граматичні відмінності (наприклад, у класичному варіанті можна утворювати форми майбутнього часу «рабіцьму» замість «буду рабіць», як в українській мові).

 Історія

Старобілоруська (руська, староукраїнська мова) мова - попередниця сучасної білоруської мови, була державною мовою Великого Князівства Литовського. Старобілоруською мовою написано не лише офіційні документи,

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні