Битва на Синіх Водах

План

План. 2

1. Літописні відомості про битву. 4

1. 2. Історіографія питання. 4

1. 3. Сучасні дослідження. 5

2. Перебіг битви. 6

3. Наслідки та значення битви. 9

Література. 10


Би?тва на Си?ніх Во?дах (Синьово?дська би?тва; вірогідно між 24 вересня — 25 грудня 1362[1]) — битва, що відбулася на річці Сині Води між литовсько-руським військом Великого князя Литовського Ольгерда Гедиміновича та ордами монголо-татарських правителів на Поділлі, поблизу фортеці Торговиці (тепер село Новоархангельського району Кіровоградської області).

1. Літописні відомості про битву

Збереглося тільки декілька літописних звісток про битву. Розгром трьох ординських князів, тогочасних спадкоємних володарів Подільської землі, військом великого князя литовського Ольгерда в битві біля Синіх Вод уперше згадується в літописній оповіді «Про Поділля». Як зазначає історик Фелікс Шабульдо, «ім'я автора цієї писемної пам'ятки залишилося невідомим. Певним є те, що він мав причетність до вищих урядово-бюрократичних кіл Великого князівства Литовського, Руського та Жемайтійського й написав свій твір на початку 1430-х років, у розпал польсько-литовського воєнного конфлікту, в ході якого обидві сторони розв'язували політичну проблему: кому саме — Польському королівству чи Великому князівству Литовському — належатиме вся Подільська земля» [2].

1. 2. Історіографія питання

Аналізуючи проблему входження Поділля до складу Великого князівства Литовського в другій половині 14 століття, історик Дмитро Ващук зазначив: «Синьоводська битва здавна привертала до себе увагу дослідників. Незважаючи на велику кількість наукових праць, достеменно не встановлено час битви, її місце і чи взагалі вона була» [7].

Праці Мацея Стрийковського

Започаткував розгляд питання про Синьоводську битву польський історик 

wikipedia. org/wiki/16_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F">16 століття Мацей Стрийковський. У творі «O pocz?tkach, wywodach, dzielno?ciach, sprawach rycerskich i domowych s?awnego narodu litewskiego, ?emojdzkiego i ruskiego…», написаному 1577 року і виданому тільки через 400 років — 1978 року у Варшаві, Стрийковський коротко висвітлив битву і датував її 1329 роком. У праці «Хроніка польської, литовської, жмудської і всієї Русі», виданій 1582 року в Кенігсбергу, історик детальніше висвітлив битву на Синіх Водах, а датував її вже 1331 роком [8].

Праці істориків 19 — початку 20 століття

Предметом дискусії істориків 19 — початку 20 століття були час і місце битви (у тому, що битва була, вони не сумнівалися).  Володимир Антонович у «Нарисі історії Великого князівства Литовського до середини 15 століття» (Київ, 1878) зазначив, що «1362 року Ольгерд здобув рішучу перемогу над трьома татарськими князями: Кутлубугою, Хаджибеєм і Дмитром на берегах ріки Сині Води. Залишки розбитої ним Орди відійшли частково у Крим, а частково на Добруджу — і Поділля перейшло під владу Литовців» [9]. Антоновича підтримали історики права Михайло Ясинський у праці «Статутні земські грамоти Литовсько-Руської держави» (Київ, 1889) [10] і Федір Леонтович у праці «Нариси з історії литовсько-руського права. Утворення Литовської держави» (Санкт-Петербург, 1894) [11].

Іншу думку щодо дати Синьоводської битви мав Матвій Любавський. Він її оприлюднив у працях «Обласний поділ і місцеве управління Литовсько-Руської держави до часу видання першого Литовського статуту» (Москва, 1892) [12] і «Нариси історії Литовсько-Руської держави до Люблінської унії включно» (Москва, 1910) [13]. Матвій Кузьмич вказав, що «Поділля було зайняте сином Коріята Гедиміновича після того,

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні