Болонський процес на рубежі 2010 (контекст України, Польщі, Росії та Білорусії)

Болонський процес: на рубежі 2010 (контекст України, Польщі, Росії та Білорусії)

Кожна з країн, означених у назві цієї статті мала власні причини, щоб гальмувати або прискорювати імплементацію вимог Болонського процесу, відтак, кожна підійшла до "межі" 2010 року із своїми результатами. Здобутки та невдачі України на цьому шляху стають більш виразними у світлі досвіду сусідніх держав-учасниць Болонського процесу.

Болонський процес європейських реформ вищої освіти, що розпочався у 1999 році, поставив перед країнами-учасницями значну кількість завдань у галузях організації освітнього процесу, наукових програм, управління вузами та ін.

Проте стратегічною метою Болонського процесу було створення Європейського простору вищої освіти (ЄПВО) до 2010 року, що потребувало здійснення низки структуральних змін у системі вищої освіти держав-учасниць. Основні з них:

§ впровадження дворівневої системи вищої освіти “В/М” (Bachelor/Master) тадокторських програм (Philosophia Doctor-PhD);

§ прийняття системи легко зрозумілих і доступних для співвіднесення ступенів, у тому числі й Додатку до диплому;

§ запровадження системи кредитів за типом European Credit Transfer and Accumulation system (ECTS);

§ сприяння студентській та викладацькій мобільності;

§ забезпечення якості освіти відповідно до європейських стандартів.

Польща у Болонському процесі: національна традиція і європейська якість вищої освіти

1999 року серед 29 країн, які підписали Болонську декларацію, була й Польща. Більше ніж десятилітній період адаптації вищої освіти Польщі до умов Болонського процесу приніс відчутні зміни:

1. - перш за все, утвердження системи вищої освіти, що складається із двох циклів:

І цикл - трирічна або чотирирічна (ступінь ліценціата),

ІІ цикл - дворічне (іноді однорічне) (ступінь магістра).

Однорідна п’ятирічна освіта збережена лише на 6-ти напрямках (зокрема, право, медицина та ін. ).

Але запровадження 3-річних докторських програм, повністю відповідних західним PhD, у Польщі ще й досі триває. Продовжує діяти система габілітації – процедура, відповідна захисту докторської дисертації в Україні

2. - впровадження трансферної системи європейських кредитів, що дозволило підвищити гнучкість системи освіти та якість підготовки студентів вечірньої та заочної форм навчання, а також забезпечити більшу мобільність студентів і викладачів у рамках освітнього простору Європи;

3. - застосування нової системи акредитації ВНЗ (основні критерії: наявність внутрішньої системи оцінки якості освіти, використання ECTS, участь у програмі SOCRATES-ERASMUS);

4. - забезпечення автономії вузів (завдяки прийнятим за останні два десятиріччя законам і законодавчим актам про освіту вузи у Польщі здобули право формувати власну стратегію, самостійно обирати пріоритети в навчанні та впровадженні наукових досліджень, витрачати свої ресурси та встановлювати свої критерії для підготовки сучасних високопрофесійних фахівців, створювати нові моделі навчання на різних рівнях освіти, започатковувати пілотні проекти PhD-програм в різних професійних напрямах)

(http://experts. in. ua/baza/analitic/index. php?ELEMENT_ID=40001).

Відтак, у Польщі повільна, прозора і продумана політика імплементації болонських вимог у національну систему вищої освіти, зі збереженням самобутніх рис (наприклад, габілітації), сприяє підвищенню її якості. Як зазначив генеральний консул в Харкові із питань вищої освіти Г. Серочинський, про високий рівень польської освіти свідчить вже те, що "дипломи, отримані в польських вузах, визнаються майже в усьому світі".

 

Болонський процес у Росії: від інтенсифікації внутрішніх освітніх процесів

до входження у ЄОП

19 березня 2003 року на Берлінській конференції, офіційно приєднавшись до країн-учасниць Болонського процесу, Російська Федерація зобов’язалася до 2010 року виконати більшість основних умов із ним пов’язаних.

15 лютого 2005 року з’явився наказ № 40 Міністерства освіти РФ "Про реалізацію положень Болонської декларації в системі вищої освіти Російської Федерації". 25 квітня 2006 року - наказ № 126 Міністерства освіти РФ "Про

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні