Будова і властивості рибонуклеїнових кислот

План

Будова і властивості рибонуклеїнових кислот

Структура рибонуклеїнових кислот

Інформаційна рибонуклеїнова кислота

Транспортна рибонуклеїнова кислота

Рибосомна рибонуклеїнова кислота

Будова і властивості рибонуклеїнових кислот

Рибонуклеїнові кислоти повсюдно поширені в живій природі. Вони знаходяться у всіх мікроорганізмах, рослинних і тваринних клітинах і є носіями спадкової інформації в багатьох вірусах. З чим це пов'язано? Чому РНК, як і ДНК присутня у всіх клітинах?

Біологічна функція РНК обумовлена тим, що вони забезпечують реалізацію в клітині спадкової інформації, яка передається за допомогою ДНК.

У клітині існує три головні типи РНК: інформаційна РНК (іРНК), рибосомна РНК (рРНК) і транспортна РНК (тРНК). Рибосомна РНК складає близько 80—82% від вмісту сумарної клітинної РНК, тРНК — 15-16% і іРНК — 2-10%. У деяких клітинах вміст іРНК відносно загальної маси РНК складає тисячні долі відсотка.

На відміну від ДНК молекули всіх трьох типів РНК одноланцюгові, що є однію з важливих особливостей РНК. Вміст РНК в клітині в перерахунку на масу в 5—10 разів вище, ніж ДНК. Кожен з типів РНК характеризується певним нуклеотидним складом, що визначає їх властивості. Вони мають також різну молекулярну масу.

У бактерійній клітині майже вся РНК розташована в цитоплазмі. У клітинах вищих організмів частина РНК знаходиться в різних органелах.

РНК входить до складу всіх вірусів рослин, зокрема вірусу тютюнової мозаїки, деяких вірусів бактерій, наприклад бактеріофаг кишкової палички, і деяких вірусів тварин, наприклад, вірусу поліомієліту.  

Структура рибонуклеїнових кислот

Нитка РНК — це послідовність рибонуклеотидів, сполучених в один ланцюг. РНК має лінійну структуру молекули з величезним числом вхідних в неї складових елементів. Рибонуклеотиди сполучені так, що утворюють нерозгалужену нитку великої довжини

Вуглеводний компонент РНК представлений рибозою. Оскільки рибоза відноситься до класу пентоз, то з цим було зв'язано і первинна назва РНК — пентозонуклеїнові кислоти. Але така назва не закріпилася в термінології, оскільки пентози — це широкий клас з'єднань, а рибоза є всього лише їх частковим випадком. У РНК міститься зі всього класу пентоз лише рибоза.

Азотистими підставами РНК є аденін і гуаніи з класу пуринових основ і цитозин і урацил з класу піримідинових основ.

Відмітною особливістю РНК від ДНК є те, що для неї не характерна стійка спіральна будова.

Структура РНК визначається послідовністю рибонуклеотидів. Ця послідовність рибонуклеотидів в ланцюзі називається первинною структурою РНК. Первинна структура строго специфічна і унікальна для кожного виду РНК. Первинна структура РНК є своєрідним записом біологічної інформації, закодованим в РНК певним набором рибонуклеотидів, і визначає вторинну структуру, яка виявляється в закручуванні нитки РНК в спіраль. Третинна структура також визначається первинною структурою і є просторовим розташуванням всієї молекули РНК. Третинна структура включає вторинну структуру і ті фрагменти полінуклеотидного ланцюга, які сполучають одну ділянку вторинної структури з іншими. Це взаєморозташування і зв'язок фрагментів РНК.

Вторинна і третинна структури РНК формуються переважно за рахунок водневих зв'язків і гідрофобних взаємодій між азотистими рибонуклеїновими основамии. Термін “гідрофобний” означає, що дана речовина або група елементів в одній з ділянок молекули відштовхує воду. Термін “гідрофільний” застосовують по відношенню до речовини або групи елементів, що притягують воду. Молекули гідрофобної речовини впливають

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні