Будова, ремонт і експлуатація газорозподільчого механізму

спирається на стержень клапана, іншим — на сферичну головку болта 5 і втримується на ній за допомогою шпилькової пружини 7.

У двигунах автомобілів сім'ї «Москвич» (рис. 3, б) клапани 7 розташовані в два ряди й приводяться в дію коромислами 9 від ку­лачків 4 розподільного вала. Для регулювання теплового зазору в клапанах слугує регулювальний болт 5 із контргайкою 6, який зв'яза­ний зі сферичним наконечником 8.

У двигунах передньоприводних автомобілів ВАЗ-2108 «Спутник», ВАЗ-2109 (рис. 3, в) верхній розподільний вал установлено в окре­мому корпусі 10, розташованому на головці блока циліндрів 2, в яку запресовано чавунні сідла 14 та напрямні втулки 73 клапанів 7. Верх­ня частина втулок ущільнюється металогумовими оливовідбивачами з ковпачками 72. Клапани 7 приводяться в дію безпосередньо кулач­ками 4 через циліндричні штовхачі 75 без проміжних важелів. У гніз­дах штовхачів розміщено шайби 77 для регулювання зазору h у кла­панному механізмі.

У V-подібних восьми­циліндрових двигунах застосо­вують верхнє розташування клапанів (рис. 4). Нижній розподільний вал таких двигунів, установлений в розвалі блока, є спільним для клапанів пра­вого й лівого рядів циліндрів. Клапани 9 (впускний і випускний), що переміщуються в напрямних втулках 10, відкриваються під дією зу­силля, яке передається від кулачків 6, /через штовхачі 19, штанги 18 та коромисла 14, установлені на осях 13. Закриваються клапани під дією пружин 12, нижні кінці яких упираються в шайби 11. Якщо у випускних клапанів є механізм обертання, їхні пружини спираються на опорні шайби 17 цього механізму. Верхніми кінцями пружини обох клапанів упираються в тарілки 20

За два оберти колінчастого вала впускні й випускні клапани кожного циліндра відкриваються

Отже, він обертається вдвоє повільніше, ніж колінчастий вал. Тому зубчасте колесо 1 розподільного вала має вдвоє більше зуб'їв, ніж ведуча шестірня колінчастого вала.

Розподільний вал (див. рис. 4) виготовляють із сталі або спеці­ального чавуну й піддають термічній обробці. Профіль кулачків вала, як впускних б, так і випускних 7, у більшості двигунів однаковий. Однойменні (впускні та випускні) кулачки в чотирициліндровому двигуні розташовують під кутом 90°, у шестициліндровому — під ку­том 60°, а у восьмициліндровому — під кутом 45°. У процесі шліфу­вання кулачкам надають невеликої конусності. Взаємодія сферичної поверхні торця штовхачів 19 із конічною поверхнею кулачків забез­печує повертання їх під час роботи.

Починаючи з передньої опорної шийки 4, діаметр шийок змен­шується, що полегшує встановлення розподільного вала в картері двигуна. Кількість опорних шийок, як правило, дорівнює кількості корінних підшипників колінчастого вала. Втулки 8 опорних шийок виготовляють із сталі, а їхню внутрішню поверхню покривають анти­фрикційним сплавом.

На передньому кінці розподільного вала розміщено ексцентрик 5, що діє на штангу привода паливного насоса 26, а на задньому - шестірню 28, яка приводить в обертання зубчасте колесо валика 27, розташованого в корпусі 29 привода розподільника запалювання та оливного насоса.

Між зубчастим колесом 1 розподільного вала та його передньою опорною шийкою встановлено розпірне кільце 3 й упорний фланець 2, що кріпиться болтами до блока й утримує вал від поздовжнього пе­реміщення. Оскільки товщина розпірного кільця 3 більша від товщи­ни упорного фланця 2, забезпечується осьовий зазор («розбіг»), нор­мальне значення якого становить 0,08. 0,21 мм. В отворі переднього торця розподільного вала (двигуни ЗИЛ-130, ЗМЗ-53-11 та інші) розташовано вузол

1 2 3 4 5