Будова, ремонт і експлуатація газорозподільчого механізму

сталевого прутка із загартованими кінцями (двигун автомобіля ЗИЛ-130) або з дюралюмінієвого стержня із сталевими сферичними наконечниками (двигуни ЗМЗ-53-11, ЗМЗ-24-04).

У дизелях ЯМЗ і КамАЗ штанги 4 (див. рис. 7, б) роблять із ста­левої трубки. На кінцях штанг напресовують сталеві сферичні на­конечники 11, якими вони з одного боку впираються у сферичні по­верхні регулювальних гвинтів 5 (див. рис. 7, а), вкручених у коро­мисла 6, а з іншого — у штовхачі.

Коромисло передає зусилля від штанги до клапана й становить He-рівноплечій важіль, виготовлений із сталі або чавуну. Плече коро­мисла з боку клапана приблизно в півтора раза довше, ніж із боку штанги штовхача. Це не тільки зменшує хід штовхача та штанги, а й знижує сили інерції, які виникають під час їхнього руху, що підви­щує довговічність деталей привода клапанів.

Коромисло карбюраторних двигунів розташовано на спільній по­рожнистій осі 13 (див. рис. 4), у кінці якої запресовано заглушки, Що дає змогу підводити оливу до бронзових втулок коромисел і сфе­ричних наконечників регулювальних болтів 15. Осі 13 разом із коро­мислами встановлюють на кожній головці циліндра за допомогою стояків 16. На дизелях осі коромисел виконано як одне ціле із стоя­ками, й кожне коромисло коливається на своїй осі.

Клапани відкривають і закривають впускні й випускні канали, що об’єднують циліндри з газопроводами системи живлення. Випускний лапан (рис. 8, а) складається з плоскої головки і стержня 1, з'єднаних між собою плавним переходом

Для кращого наповнення циліндрів пальною сумішшю діаметр головки впускного клапана роблять значно більшим, ніж діаметр випускного.

Оскільки клапани працюють в умовах високих температур, їх ви­хляють із високоякісних сталей (впускні — з хромистої, випуск­ні стикаються з гарячими відпрацьованими газами й нагрівають-о температури 600. 800 °С, — із жаростійкої) і в головку цилінд- рів запресовують спеціальні вставки (сідла) 75 із жароміцного чавуну. Застосування вставних сідел підвищує термін служби голов­ки циліндрів і клапанів. Робоча поверхня головки клапана (фаска) має кут 45 або 30°. Фаску головки клапана старанно обробляють і притирають до сідла.

Стержні 1 клапанів мають циліндричну форму. Вони переміщу-юься у втулках 2, виготовлених із чавуну або спечених матеріалів і за­пресованих у головку блока. На кінці стержня проточено циліндрич­ні канавки під виступи конічних сухариків 10, які притискаються до конічної поверхні тарілки 9 під дією пружини 8.

У двигунах ЯМЗ, КамАЗ та сім'ї «Москвич» для підвищення пра­цездатності механізму газорозподілу клапани притискаються до сідел не однією пружиною, а двома. При цьому напрям витків пру­жин роблять різним, щоб у разі поломки однієї з пружин її витки не потрапляли між витками іншої й не порушувалася робота клапанно­го механізму.

На впускних клапанах під опорні шайби у верхній частині на­прямних втулок (у двигунах ЗИЛ, КамАЗ, ЗМЗ) встановлюють гумо­ві манжети або ковпачки. Коли клапан відкривається, манжети щільно притискаються до його стержня й напрямної втулки, що за­побігає можливому витіканню (підсмоктуванню) оливи в циліндри крізь зазор між втулкою та стержнем клапана (під час такту впускан­ня).

У двигунах ЗИЛ-130, ЗМЗ-53-11 для кращого відведення теплоти від випускних клапанів застосовується натрієве охолодження. Для цього клапан роблять порожнистим і його порожнину 13 заповню­ють металічним натрієм (див. рис. 8, а). Натрій має високу тепло­провідність і плавиться за температури 98 °С.

1 2 3 4 5