Бюджетна система України та США

ПЛАН

Вступ.  

Структура бюджетної системи України.  

Становлення бюджетної системи України.  

Державний бюджет США.  

Таблиця 2. Зміна рівня дефіцитності державного бюджету США. .  

Висновки.  

Прелік використаної літератури.  

 

Вступ

Бюджет та бюджетна система загалом відноситься до тієї сфери суспільного життя, що безпосередньо стосується інтересів всіх і кожного. В бюджеті будь-якої країни відбиваються важливі економічні, соціальні, політичні проблеми життя суспільства і людини.

В умовах ринкових відносин і особливо в перехідний період до ринку бюджетна система є найважливішим економічним регулятором. Від того, наскільки правильно побудовано бюджетну систему залежить ефективне функціонування всього народного господарства країни, зовнішніх відносин.

Кожна країна має свою бюджетну систему, що відображає її економічну, соціальну, зовнішньоекономічну політику. Важливість питання побудови ефективної бюджетної системи полягає у тому, що через бюджетну систему, зокрема, через її ланки перерозподіляється частина національного доходу, що обумовлено необхідністю створення централізованого фонду грошових коштів для забезпечення суспільних потреб та повного виконання державою своїх функції.

Стало очевидно, що бюджетна система потребує вдосконалення: форм та методів планування бюджетів різних рівнів, ефективного використання бюджетних коштів, міжбюджетних стосунків.

Провідну визначальну роль в формуванні і розвитку економічної структури любого сучасного суспільства відіграє державне регулювання, що здійснюється в рамках вибраної владою економічної політики

Державний бюджет являючись головним засобом мобілізації і витрат ресурсів держави, дає політичній владі реальну можливість впливати на економіку фінансувати її структурну перебудову, стимулювати розвиток пріоритетних секторів економіки, забезпечувати соціальну підтримку найменш захищених верств населення.

  Очевидно, що успіх економічного реформування в нашій країні в більшому ступені залежить від того, в яких напрямках піде перетворення фінансової системи суспільства, наскільки бюджетна політика держави буде відповідати вимогам часу.  

Структура бюджетної системи України 

Бюджетною системою України є – сукупніть окремих її ланок, юридично пов”язаних між собою, яка базується на загальноприйнятих принципах, що відповідають міжнародним стандартам.

  Складовими елементами бюджетної системи є:

  • структура;
  • принципи побудови;
  • організація функціонування.

Бюджетний устрій – це організація та принципи побудови бюджетної системи, її структури, взаємозв”язокміж окремими ланками. Так бюджет України об¢єднує 13. 3 тис. самостійних бюджетів.

Бюджетна система складається з державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів (Додаток 1. Схема 1. ). Сукупність усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України, є зведеним бюджетом України.

До місцевих бюджетів належать обласні, районні в містах, селищні та сільські бюджети. Бюджет об¢єднує області обласний бюджет, бюджети районів і міст обласного підпорядкування.

Бюджет району містить районний бюджет, бюджети міст районного підпорядкування, селищні та сільські бюджети. В свою чергу селищні та сільські бюджети створюються за рішенням районних, міських Рад народних депутатів за наявності необхідної фінансової бази. Районні та міські Ради визначають доходи відповідних селищних і сільських бюджетів.

Бюджет міста, яке має

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні