Числівник

половиною літр, два з половиною метри, п'ять з половиною кілометрів.

У мішаних дробах керує іменником дробова частина, якщо вона приєднується сполучником і: два і одна третя літра, п'ять і дві третіх метра, двадцять і п'ять десятих відсотка.

8. У називному, родовому, знахідному відмінках числівник півтора керує іменником у родовому відмінку однини, числівник півтораста вимагає родового множини. В інших трьох відмінках ці числівники сполучаються з відповідними формами множини іменників:

н.

півтора аркуша

півтораста кілометрів

р.

півтора аркуша

півтораста кілометрів

д.

півтора аркушам

півтораста кілометрам

3.

півтора аркуша

півтораста кілометрів

0.

півтора аркушами

півтораста кілометрами

м.

(на) півтора аркушах

півтораста кілометрах

9. У сполученнях, що позначають дати, на зразок восьме березня, перше вересня, відмінюється тільки перша частина: до восьмого березня, з восьмим березня, присвячено першому вересня. При поєднанні дати із словами свято, день числівник і назва місяця вживаються у родовому відмінку: привітати зі святом восьмого березня, приготувати до дня першого вересня. Конструкції привітати зі святом восьме березня, привітати зі святом перше вересня належать до сфери розмовної мови.

Список використаної літератури

 1. Кочан І. М. , Токарська А. С. Культура рідної мови. — Львів: Світ, 1996.
 2. Культура мови на щодень. — К. : Довіра, 2000.
 3. Культура української мови: Довідник. — К. : Либідь, 1990.
 4. Молдованов М. І. , Сидорова Г. М. Сучасний діловий документ: зразки найважливіших документів українською мовою. — К. : Техніка, 1992.
 5. Пилинський М. М. Мовна норма і стиль. — К. : Наук, думка, 1976.
 6. Пономарів О. Д Культура слова: Мовностилістичні поради
  - К. : Либідь, 1999.
 7. Пономарів О. Д Стилістика сучасної української мови. - Тернопіль: Навч. книга-Богдан, 2000.
 8. Російсько-український словник-довідник “Порадник ділової людини”. -К. : Основи, 1995.
 9. Сліпушко О. М. Українська мова й етапи кар’єри ділової людини. -К: Криниця, 1999.

10. Словник-довідник з культури української мови. - Львів: ФЕНІКС, 1996.

11. Український правопис. - К: Наук. думка, 1996.

12. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. - К. : Довіра, 1998.

13. Чак Є. Д Чи правильно ми говоримо? - К: Освіта, 1997.

14. Шевчук С. В. Службове листування: Довідник. - К. : Літера, 1999.

15. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення. - К. : Вища шк. , 1997.

1 2 3 4 5 6