Цифрові вимірювальні прилади

конкретного виду. Конструктивно інтерфейс складається з кабелю, з’єднувачів і друкованих плат. Друковані плати, що забезпечують обмін інформацією, називають інтерфейсними картами.

Магістраль зв’язку, яка призначається для вмикання системних ЦВП до інших приладів і пристроїв, називають каналом загального користування (КЗК), інколи використовують також терміни канал або лінія колективного користування. Сучасний вітчизняний стандартний приладовий КЗК являє собою двонаправлену магістраль, що включає 16 кіл, або ліній зв’язку, по яких в кодованому вигляді передаються всі інформаційні дані, а також інтерфейсні і приладові повідомлення між системними елементами. Допускається паралельне приєднання до 15 приладів, які розташовані один від одного на відстані 20 м. Лінії КЗК за своїм функціональним призначенням об’єднані в три шини: шину даних (8 ліній), шину синхронізації або узгодження передачі (3 лінії) і шину керування (5 ліній).

Побудова ЦВП на мікропроцесорах приводить здебільшого до покращання їх технічних характеристик і економічних показників.


Література

 

1.  Виглеб Г. Устройство и применение. – М.: Мир, 1989. – 196 с.

2.  Электронные измерения / Под. ред. В.Н. Малиновского.– М.:Энергоиздат, 1982.– С. 217-237.

3.  Лавриненко В.Ю. Справочник по полупроводниковым приборам.– К.: Техника, 1980.– С. 391-457.

4.   Терещук Р. М., Терещук К. М., Седов С. А. Напівпровідникові приймально-підсилювальні пристрої. Довідник. Київ: Наукова думка, 1987.

5.   Іванов В. І., Аксенов А. І., Юшин А. М. Напівпровідникові оптоелектронні прилади. Довідник. М: Енергоатомвидав, 1989.

6.  Мокеїв О. К. Напівпровідникові прилади та мікросхеми. М: "Вища школа", 1987.

7.   Токхейм Р. Основи цифрової електроніки. М: Мир, 1990.

1 2 3 4 5 6