Цінності науки і цінності релігії

План

Вступ

1. Сутність понять цінності, ціннісна система

2. Наука. ЇЇ характеристика та особливості        

3. Релігія. Її значення. Релігійна свідомість

4. Цінності науки

5. Цінності релігії

6. Порівняльний контекст релігії та науки

7. Сучасний стан взаємин науки та релігії

Висновки

Список використаних джерел та літератури

Вступ

 У даній роботі я спробую пояснити в чому полягають цінності релігії та цінності науки, а також складні взаємини між релігією та наукою, відмінне та спільне у змісті цих двох понять. Я не намагатимусь доводити переваги одних цінностей над іншими, але намагатимусь висвітлити питання, які однаково важливі як щодо цінностей науки, так і щодо цінностей релігії.

 Вважаю, що наука та релігія, їхні цінності мають надзвичайно велике значення у житті будь-якого суспільства. Релігія виховує дух, душу за наявності звісно релігійної свідомості, а не сліпому сповідуванню канонічним законам церковної общини. А наука оперує точними, доведеними на практиці знаннями, які стають фактами, а тому не піддаються сумнівам. Наука розвиває розум, інтелект. Релігія, як і наука вже давно стали невід’ємними частинами суспільства, тому їхнє значення не може бути недооціненим.

 Доволі добре висвітлені питання науки та релігії, їх цінностей у роботах О. В. Огірка, С. Франка, А

Свідзинського, О. Віханського та ін. Дані статті, а також цілий ряд інших статей та публікацій яскраво доводять яким складним та неоднозначним є питання вибору науки або релігії, яким власне цінностям людина повинна присвятити своє життя. З одного боку, якщо обрати науку, можна залишитись без віри, що не є дуже добре. Якщо ж обрати релігію, тоді навіщо факти, точні доведення, істинні знання? Перед людиною – складне завдання. Адже цінності релігії кардинально різняться з цінностями науки. Проте, вихід завжди можливий. І можна таки знайти золоту середину. До прикладу, відомі фізики та астрономи, такі як І. Ньютон, А. Ейнштейн, А. Ампер, М. Копернік, Й. Кеплер, А. Беккерель були глибоко віруючими людьми і це зовсім не заважало їм займатися наукою. Крім того статті містять інформацію про ціннісну систему, як таку; релігійну свідомість; віру; ключові концепти цінностей науки; оціночні судження в науковому середовищі; істину; погляди на істину з точки зору релігії і науки; цілі науки; цінності віри; цінності і норми поведінки, сформульовані у Святому Письмі; богословські погляди на сутність конфліктів між наукою та релігією тощо.

 Цінності в релігійному світі, і в науковому сформувались вже історично, вони вже усталені, тобто незмінні. Не варто надавати перевагу і вищу оцінку одним цінностям, а значення інших применшувати. Релігія і наука хоч і мала чимало конфліктів, проте, як на мене, повинна бути взаємоповага і невтручання у внутрішні справи одне одного, звісно якщо не виникне така необхідність втручання заради доброї справи заради суспільства.

Сутність понять цінності, ціннісна система

 Цінність — будь-яке матеріальне або ідеальне явище, яке має значення для людини чи суспільства, заради якого вона діє, витрачає сили, заради якого вона живе. Вивченню людських цінностей присвячений розділ

1 2 3 4 5 6 7 8 9