ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Російська Федерація (коротка назва Росія) - демократична федеративна правова держава з республіканською формою правління. На території республіки діє Конституція, ухвалена всенародним голосуванням 12 грудня 1993 року.

12 червня 1990 року проголошено державний суверенітет РРФСР і ухвалено Декларацію про державний суверенітет РРФСР. 25 грудня 1991 року республіка перестала бути радянською соціалістичною. Вона отримала офіційну назву Російська Федерація (Росія).

Глава держави - президент, який обирається громадянами Російської Федерації на основі загального рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування на чотири роки не більше ніж на два строки поспіль. Президентом може бути обраний громадянин Російської Федерації, не молодший 35 років, який постійно проживає у Російській Федерації не менше 10 років. При вступі на посаду Президент складає народові присягу. Він є гарантом Конституції Російської Федерації, прав і свобод людини і громадянина, вживає заходів з охорони суверенітету Російської Федерації, її незалежності та державної цілісності, забезпечує узгоджене функціонування і взаємодію органів державної влади. Згідно з Конституцією Російської Федерації і федеральними законами визначає основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики держави, представляє Російську Федерацію всередині країни і в міжнародних відносинах. Президент призначає із згоди Державної Думи Голову уряду, має право головувати на засіданнях уряду, приймає рішення про відставку уряду, представляє Державній Думі кандидатуру для призначення на посаду голови Центрального банку, порушує перед Державною Думою питання про звільнення з посади голови Центрального банку.

Президент Російської Федерації - Володимир Володимирович Путін, обраний в березні 2004 року. Раніше обирався у 2000 році.

Президент є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил Російської Федерації.

Парламент Російської Федерації є представницьким і законодавчим органом

Постійно діючий орган. Складається з двох палат - Ради Федерації (Верхня палата) і Державної Думи (Нижня палата).  

До Ради Федерації входять по 2 представника від кожного суб'єкта Російської Федерації: по одному від представницького і виконавчого органів державної влади терміном на 4 роки.

Рада Федерації (Верхня палата парламенту).

Голова - Сергій Михайлович Миронов.

Заступник Голови - Рамазан Гаджимурадович Абдулатшов.

Заступник Голови - Валер'ян Миколайович Вікторов.

Державна Дума складається з 450 депутатів, які обираються терміном на 4 роки. Одна й та ж сама особа не може бути одночасно членом Ради Федерації і депутатом Державної Думи.

Депутати Державної Думи працюють на професійній постійній основі і не можуть перебувати на державній службі, займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім викладацької, наукової та іншої творчої діяльності. Половина депутатів Державної Думи (225 осіб) входять до парламенту від територіальних одномандатних округів і 225 обираються за партійними списками. Депутатом Державної Думи і Ради Федерації може бути обраний громадянин Російської Федерації, якому виповнився 21 рік і який має право брати участь у виборах. Рада Федерації обирає зі свого складу Голову Ради Федерації та його заступників. Державна Дума обирає зі свого складу Голову Державної Думи і його заступників.

Державна Дума (Нижня палата парламенту)

Голова - Геннадій Миколайович Селезньов

Перший заступник голови - Михайло Олексійович Митюков

Заступник голови - Валентин Олексійович Ковальов

Заступник голови - Алевтина Василівна Федулова

Заступник голови - Олександр Дмитрович Венгеровський.

До відання Ради Федерації входять: затвердження зміни кордонів між суб'єктами

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні