ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Російської Федерації, підтвердження Указу Президента про введення надзвичайного або воєнного стану, вирішення питання про можливість використання Збройних сил Російської Федерації за межами її території, призначення виборів президента, призначення на посаду суддів Конституційного Суду, Вищого Арбітражного Суду, Генерального прокурора та інші важливі питання державного життя.

До відання Державної Думи належать: згода президентові на призначення голови уряду; вирішення питання про довіру урядові; призначення на посаду і звільнення з посади, за поданням президента, голови Центрального банку, голови Розрахункової палати і половини складу її аудиторів, уповноваженого з прав людини; оголошення амністії та ряд інших питань.

Рада Федерації і Державна Дума засідають окремо.

 

Виконавчу владу здійснює уряд Російської Федерації. Уряд складається з голови, його заступників і федеральних міністрів. Голова уряду призначається президентом із згоди Державної Думи. Перед новообраним президентом уряд складає свої повноваження. Уряд розробляє і подає Державній Думі федеральний бюджет і забезпечує його виконання, подає Державній Думі звіт про виконання федерального бюджету; забезпечує проведення єдиної фінансової, кредитної і грошової політики, забезпечує проведення єдиної державної політики в галузях культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, екології; управління федеральною власністю, вжиття заходів щодо забезпечення оборони країни, державної безпеки, реалізації зовнішньої політики, прав і свобод громадян, охорони власності і громадського порядку, боротьби зі злочинністю. Уряд може подати у відставку, яка приймається або відхиляється президентом.

Голова уряду Російської Федерації - Михайло Юхимович Фрадков.

Судова влада:

Правосуддя в Російській Федерації здійснюється тільки судом. Судова влада здійснюється через конституційне, цивільне, адміністративне і кримінальне судочинство.

Конституційний Суд складається з 19 суддів. На запит президента, Ради Федерації або депутатів Державної Думи, Уряду, Верховної Ради і Вищого Арбітражного Суду, органів законодавчої і виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації вирішує справи у відповідності з Конституцією Російської Федерації.

Верховний Суд - вищий судовий орган у цивільних, кримінальних, адміністративних та інших справах по підсудних судах загальної юрисдикції, здійснює у передбачених федеральним законом процесуальних формах судовий нагляд за їх діяльністю і дає роз'яснення з питань судової практики

Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації є вищим судовим органом з вирішення економічних суперечок та інших справ, які розглядаються арбітражними судами, здійснює у передбачених федеральним законом процесуальних формах судовий нагляд за їх діяльністю.

Прокуратура Російської Федерації становить єдину централізовану систему з підпорядкуванням нижчестоячих прокурорів вищестоячим і Генеральному Прокуророві Російської Федерації.

Місцеве самоврядування в РФ забезпечує самостійне вирішення населенням питань місцевого значення, володіння, користування і розпорядження муніципальною власністю.

Місцеве самоврядування здійснюється громадянами шляхом референдуму, виборів, інших форм прямого волевиявлення, через виборні та інші органи місцевого самоврядування. Структура органів місцевого самоврядування визначається населенням самостійно.

Політичні партії

Всеросійська партія "Единство и отечество" - Единая Россия (Партия "Единая Россия)". Співголови: Сергій Кужугетович Шойгу, Юрій Михайлович Лужков, Мінтімер Шарипович Шаймієв.

 

Політична партія "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Голова ЦК - Геннадій Андрійович Зюганов.

 

Політична партія "Либерально-демократическая партия России ".

Голова - Володимир Вольфович Жириновський.

 

Політична партія "Союз правых сил".

Голова Федеральної політради - Борис Юхимович Нємцов.

 

Російська демократична партія "Яблоко".

Голова - Григорій Олексійович Явлинський.

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні