ДИЗАЙН ТА ОСВІТА- ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ТВОРЧОГО ДІАЛОГУ

образотворчої грамоти, педагогічного малюнка, інтерпретації творів мистецтва та методики викладання  предмета в початковій школі. Авторська програма цього курсу охоплює широке коло навчальних і виховних завдань, які реалізуються засобами мистецтва й передбачає практичну художньо-творчу діяльність студентів, яка сприяє формуванню особистісно-ціннісного ставлення до дійсності та мистецтва, розвиває естетичну свідомість, загальнокультурну й художню компетентність майбутніх педагогів, їхню здатність до самореалізації, потребу в духовному самовдосконаленні. У програмі значне місце відводиться дизайну, проблемам запровадження національної дизайн-освіти в систему підготовки учнів.

У процесі викладання основ інтер’єру та сучасної експозиції студенти набувають знань щодо естетичного оформлення класних кімнат та виставок дитячої творчості. Вивчення цієї навчальної дисципліни забезпечує на сучасному рівні стійкі навички з ілюстрування навчального матеріалу будь-якого предмета, грамотного ознайомлення дітей з основами біодизайну, тобто використання форм, забарвлення, принципів пересування тварин, птахів, риб, комах при створенні людиною архітектурних споруд, приладів тощо. У творчій діяльності широко застосовуються технічні прийоми з паперопластики, моделювання форми з маси пап’є-маше, ліплення із пластиліну та пластичної маси «солоне тісто», проводяться експерименти з використання нетрадиційних матеріалів щодо створення образів. Велика увага надається проблемі опанування студентами основами композиції й засобами її гармонізації. Усвідомлення цих категорій здійснюється на підґрунті складання ритмічних композицій зі стилізованих природних форм, активному вивченні традиційного народного вжиткового мистецтва.

Дизайнерська діяльність студентів Харківського гуманітарно-педагогічного інституту повною мірою реалізовується під час підготовки ними індивідуальних творчих проектів. Відповідно до вимог проектної технології навчання розвиток і становлення проектної технології має багаторічну історію, але, на жаль, у вітчизняній системі освіти використовується ще замало. На наш погляд, головна ідея проектної технології (створення умов для самовираження студента через творчу або дослідницьку діяльність) є співзвучною з атмосферою та загальною метою діяльності Харківського гуманітарно-педагогічного  інституту. Ми переконані, що підготувати майбутнього вчителя до навчально-виховної роботи з розкриття учням загальнолюдських естетичних ідеалів можна лише через творчу практичну діяльність, у ході якої вони торкаються прекрасного.

Висновки та перспективи подальших досліджень. І практичні результати вже є. Творчі роботи студентів Харківського гуманітарно-педагогічного інституту, що виконані в техніці малярства, декоративного розпису, художньої вишивки та ткацтва постійно експонуються на виставках міста, області, регіону.

Готуючи майбутніх учителів до педагогічної діяльності, ми вчимо їх реально застосовувати проектні підходи до освіти, як колись це зробили у виробництві піонери дизайну – теоретики та практики предметної творчості.

 

Література

  1. Взаимодействие и интеграция искусств в полихудожественном развитии школьников: рекомендации к разработке комплексных программ по искусству для школ и внешкольных занятий / Под ред. Г. Шевченко, Б. Юсова. – Луганск, 1990. – С. 50.
  2. Максименко О. Дизайнерська освіта – педагогічна культура – діти. // Мистецтво та освіта, 2005. - № 3. – С. 16.
  3. Тасалов В. Теория дизайна и проектная культура // Техническая эстетика
    – 1991. - № 7. – С. 10.
  4. Тименко В. Методика викладання художньої праці у 2 класі. – К. : Спалах, 2000. – С.  3.
  5. Тименко В. Методика викладання художньої праці у 3 класі. – К. : Спалах, 1999. – С.  3-4.
  6. Тименко В. Методика викладання художньої праці у 4 класі. – К. : Спалах, 2000. – С.  3.
  7. Шпільчак В. Дизайн в українській школі: проблеми та перспективи // Мистецтво та освіта, 2000. - № 3. – С. 3.

Пономарьова Г. Ф. , Агєєнко Т. А.

Дизайн та освіта: проблеми і перспективи творчого діалогу

Стаття розглядає проблеми підготовки студента – майбутнього вчителя до діяльності з формування в учнів

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні