Денотативний, конотативний та прагматичний аспекти перекладу

radiation - радіація, cathode - ray tube - електронно-променева трубка, ionizing event - акт іонізації, precipitations - атмосферні опади, feedback - зворотний зв'язок і так далі. Проте рівнозначні слова, що належать до одного стилю мови, можна знайти і серед загальнонародної лексики: fraught with - багатий наслідками,afore - said - вищезазначений,bearer - пред'явник, bark - човен, to slay - убити, to repose - покоїтися, to retire - віддалятися, steed - скакун, to bolt - утікати, to show off - малюватися, to funk - боятися, gluttony - обжерливість і так далі

Проте нерідко відповідні один одному за основним змістом слова двох мов належать до різних типів мови, і стилістичний компонент значення слова оригіналу виявляється втраченим в переведенні. Як приклад можна вказати на ряд англо-російських відповідностей, в яких перше слово стилістично маркіроване, а друге - стилістично нейтрально: slumber - сон, morn - ранок, serge - сержант, to swap - міняти; обкрутити - to marry, скороспішний, - hasty, уміючи - skillfully і так далі. При використанні подібних відповідностей порушується еквівалентність стилістичної характеристики слів в оригіналі і переведенні. Таке порушення може бути легко компенсоване, оскільки, подібно до емоційної характеристики, стилістичний компонент значення слова стилістично забарвлює не лише само слово, але і висловлювання в цілому як що належить до певного типу мови. Тому цей компонент може бути відтворений в переведенні іншого слова в межах висловлювання або навіть в одному з сусідніх висловлювань, забезпечуючи необхідну міру стилістичної еквівалентності. До такого роду компенсації нерідко прибігають перекладачі художньої літератури, де особливо важливо зберегти стилістичні особливості оригіналу. Наведемо декілька прикладів подібної стилістичної компенсації при переведенні.

Ось переведення початкової фрази з листа в <Таймс>, яке, за традицією, написане вишуканим стилем офіційних англійських документів:

You will pardon me, I trust, this intrusion upon your space. (J

Galsworthy)

Лещу себе надією, що ви пробачте мою настирливість. (Пер. Ю. Корнеева і П. Мелковой)

У цьому переведенні є ряд стилістичних відхилень в передачі значень окремих слів. Не передана стилістична характеристика дієслова to pardon (ср. to excuse), російське <настирливість> не відтворює вказівку на строго офіційний характер словосполучення intrusion on your space. Проте ці відхилення комунікативно не релевантні, оскільки приналежність висловлювання до офіційного стилю досить чітко передана в переведенні дієслова to trust пихатим поєднанням <лещу себе надією>.

У романі М. Твена <Янки з Коннектікуту при дворі короля Артура> герой, прагнучи справити сильне враження на оточенні, вимовляє грізну і урочисту тираду:

Go back and tell the king that at that hour I will smother the whole world in the dead blackness of the midnight; I will blot out the sun and he shall never shine again; the fruits of the earth shall rot for lack of light and warmth, and the peoples of the earth shall famish and die to the last man!

Ця фраза рясніє словами, в семантиці яких є вказівка на їх вживання в урочистій, поетично підведеній промові. Такі слова smother, blackness, famish, поєднання he (the sun) shall, the fruits of the

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні