Держава і політична система суспільства

індивідуальне підприємництво також стали підґрунтям для багатьох політичних дій і рішень.

Все ж, панування означає хоча й найважливіший, але лише один із двох складових елементів влади. Другий бік влади — підлеглість, добровільна або вимушена згода сприймати імпульси, що надходять від суб'єкта влади. Тобто, командування і виконання — це два однаково універсальні принципи влади. Вони неподільні та взаємодіють нерозривно.

Мотивація підлеглості доволі складна. Вона може ґрунтуватися на страхові перед санкціями, на тривалій звичці до покори, на зацікавленості виконання розпоряджень, на впевненості в необхідності підлеглих, на ідентифікації об'єкта з суб'єктом влади. Усі ці мотиви суттєво впливають як на силу влади — здатність її суб'єкта впливати на об'єкт, так і на її ефективність — здатність досягати поставлених цілей [9, c. 137]. Характерні ознаки та джерела влади як явища подано у табл. 1.

Таблиця 1. Влада як явище

Характерні ознаки

Джерела

Основні види

Засоби здійснення

Форми організації

домінування

владної волі

наявність

особливого

апарату

управління

можливість

застосування

примусу по

відношенню до

суспільства та

особистості

монополія на

регламентацію

життя суспільства

сила

багатство

організація

знання

інформація

місце в суспільстві

економічна

політична

правова

військова

духовна

сімейна

право

авторитет

переконання

традиції

маніпуляції

примус

насильство

планування

керівництво

управління

координація

організація

контроль

Отже, влада, як суспільне явище, виникає за наявності таких елементів:

— існування не менше двох індивідуальних чи групових суб'єктів, що беруть участь у владних відносинах;

— волевиявлення володарюючого по відношенню до підвладного через розпорядження або наказ, у якому передбачають певні санкцїї у випадку непідкорення владі;

— обов'язковість підкорення наказові;

— наявність суспільних норм, які закріплюють право володарюючого видавати накази та обов'язковість їх виконання

Тому логічною визначимо таку структуру влади[12, c. 154]:

а) пануючий інтерес;

б) політична воля, що виявляється в законах і політичних рішеннях;

в) засоби забезпечення.

Водночас влада є складноструктурованим феноменом і охоплює суб'єкти, об'єкти, джерела, ресурси. Ці параметри влади виражають і визначають її функціональну динаміку — функціонування інститутів, діяльність суб'єктів політики і влади, реалізацію засобів і методів тощо. Розглянемо їх.

Суб'єкт влади — це безпосередній її носій, що втілює активний початок. Ним може бути індивід, організація, спільнота і світове співтовариство. Позитивні якості суб'єкта влади — це воля до владарювання, компетентність, відповідальність і організованість. Первинними суб'єктами влади є індивіди і соціальні групи, вторинними — політичні організації. Еліти і лідери е суб'єктами найвищого рівня.

Влада завжди є двобічною, вона неможлива без підкорення об'єкта суб'єкту. Відсутність такого підкорення — ознака відсутності влади. Природа і мотивація підкореності є досить складними і вміщують

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні