Держава і політична система суспільства

заходах. Порядок утворення і діяльності політичних партій в Україні регламентується Законом України "Про політичні партії в Україні";

o створюються не для участі у політичній діяльності, а для забезпечення інших соціальних (інтелектуальних, економічних, побутових тощо) потреб та інтересів громадян, але, відповідно до законодавства, можуть брати участь у політичній діяльності для досягнення своїх неполітичних цілей.

Громадською організацією є об'єднання громадян створене для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" встановлює, що професійна спілка (профспілка) - це добровільна неприбуткова громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання). Професійні спілки створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. Діяльність профспілок будується на принципах законності та гласності. Інформація щодо їх статутних і програмних документів є загальнодоступною.

Необхідно зазначити, що в деяких вітчизняних працях, присвячених проблемам політичної системи суспільства, до суб'єктів політичної системи України відносять трудові колективи, тобто економічні об'єднання всіх працівників для спільної праці на державних, громадських, приватних підприємствах, в установах, організаціях і кооперативних об'єднаннях. Таке положення було закріплене в нормах останньої радянської Конституції (1978 р. ), яка визначала трудовий колектив як суб'єкт політичної системи і наділяла Його широкими повноваженнями у сфері політичних відносин

У сучасних умовах ситуація суттєво змінилася. Чинна Конституція України взагалі не згадує про трудові колективи як про учасників політичних відносин. Частина 3 статті 37 Конституції України зазначає, що не допускається створення і діяльність організаційних структур політичних партій в органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установ і організаціях. Конституційна заборона створення організаційних структур політичних партій у трудових колективах фактично виключає їх з політичної діяльності й орієнтує виключно на відповідну службову та виробничу діяльність. Враховуючи це, а також те, що чинне законодавство не наділяє трудові колективи правом висувати кандидатів у депутати, говорити про них як про суб'єктів політичної системи України немає достатніх підстав1;

- політична людина - це особа (індивід), що є громадянином певної держави і бере участь у політичному житті суспільства. Для оцінки громадянина як "політичної людини" зовсім не обов'язково, щоб він займався політичною діяльністю активно, професійно, тобто був депутатом, посадовою особою, партійним лідером тощо. Для цього достатньо того, що громадянин раз у кілька років брав участь у виборах як виборець і тим самим приймав участь в управлінні суспільством.

2. Політичні принципи та норми, під якими розуміють основоположні ідеї та конкретні правила, що регулюють політичні відносини між народами, націями, соціальними групами, партіями та іншими учасниками політичних відносин. Складовими політичних норм є відповідні норми права, норми політичних партій і громадських організації (корпоративні норми), політичні звичаї і традиції, політичні принципи, моральні норми політичного життя.

Політичні норми, з одного боку, регламентують необхідну поведінку суб'єктів у тих чи інших межах відповідно до конкретної політичної ситуації, а з іншого - є засобом політичної оцінки тих чи

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні