Державна молодіжна політика

села, створення умов для використання сільською місцевістю тих різноманітних функцій, які властиві їй у постіндустріальних суспільствах. Село – це не тільки і не стільки сільське господарство, це і дороги, і газо-, водопостачання, і каналізація, і зв’язок, і медицина, і освіта, і побутове обслуговування, і малий бізнес тощо.

Водночас, стабілізувати чисельність сільського населення, що вкрай важливо для збереження української нації, можна лише здійснюючи гнучку політику підтримки аграрного виробництва і стимулювання багатогалузевого, багатофункціонального розвитку села.

Враховуючи це, Україна, визначаючи аграрну стратегію, має орієнтуватися на перспективу свого вступу до ЄС. Аграрна політика країни повинна забезпечувати високу конкурентну спроможність вітчизняної сільгосппродукції на внутрішньому та світовому аграрних ринках, що дозволить Україні посісти відповідне місце в міжнародному аграрному розподілі праці.

Необхідно також враховувати, що тривалість і руйнівність аграрної кризи в різних галузях і напрямах економічного і соціального розвитку села буде тим більша, чим довше триватиме зволікання з ринковою трансформацією і реальним реформуванням відповідних галузей і напрямів. Прискорення аграрної реформи – це остаточне зупинення аграрної кризи. Причому необхідно враховувати, що будь-які спроби використати командно-адміністративні, планово-соціалістичні механізми не дадуть позитивних результатів, а навпаки, деформують ринкове середовище, спровокують нову економічну кризу.

Одним із головних завдань відродження села, поряд із формуванням економічних механізмів розвитку сільських територій, є зміцнення місцевого самоврядування, його організаційних і матеріальних засад, підняття ролі і місця громадськості у здійсненні реформ.

Що стосується найближчих завдань у реалізації державної політики на селі, то важливим кроком у цьому напрямі могло б стати розроблення проекту Національної програми соціального розвитку села на період до 2011 р

, у якій мали б знайти вирішення проблеми розширення зайнятості, подолання бідності, реанімації соціальної інфраструктури тощо. Актуальним є ухвалення Закону України «Про основні засади державної аграрної політики».

Сьогодні, коли економіка України, у тому числі і на селі, переборовши тривалий і хворобливий спад, починає поступово розвиватися, коли в суспільстві з’явилися паростки оптимізму, дуже важливо зробити все можливе, щоб на вістрі перетворень була молодь.

Ось чому одним із найважливіших, пріоритетних напрямів діяльності держави на селі, який має постійно здійснюватися з урахуванням її можливостей на політичному, соціальному, економічному, законодавчому та організаційному рівнях, повинна стати державна молодіжна політика. Її першочергове завдання – створити сприятливі передумови життєвого самовизначення та самореалізації молодих громадян, розв’язати нагальні проблеми молоді, підтримати її інноваційну діяльність, громадську активність.

Для цього найближчим часом необхідно інтегрувати і зосередити на основних напрямах роботи із сільською молоддю зусилля й ресурси відповідно до вже прийнятих законів України, інших законодавчих та нормативних актів, національних, державних, галузевих програм і забезпечити невідкладне виконання визначених ними першорядних завдань.

Створення необхідних умов і гарантій для здобуття сільською молоддю освіти, сприяння творчому та інтелектуальному її розвитку має стати однією з базових складових державної молодіжної політики.

Важливим напрямом реалізації державної молодіжної політики на селі є розв’язання проблем зайнятості молодих людей, захист їх від безробіття, розвиток трудової активності, зокрема підприємницької діяльності молоді.

Успішна реалізація державної молодіжної політики на селі вимагає поліпшення соціально-побутових умов життя та соціального становлення молодих людей, розширення державної системи соціального захисту і соціальної допомоги різним категоріям сільської молоді, залучення до цієї роботи громадських організацій.

З метою

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи