Державна молодіжна політика

посилення роботи щодо укорінення в свідомості сільської молоді загальнолюдських моральних цінностей, виховання патріотизму та поваги до історичної спадщини українського народу, соціального оптимізму та впевненості у своєму майбутньому, поліпшення організації змістовного дозвілля, формування здорового способу життя молодих.

Враховуючи те, що становлення громадянського суспільства на селі неможливе без активної участі молоді в цьому процесі, найближчим часом необхідно здійснити низку заходів, які сприяли б формуванню активної життєвої позиції молодих людей, розширенню, консолідації, структуруванню молодіжного руху на засадах державності та єднання української нації, орієнтації молодіжних організацій на вирішення за активної підтримки органів влади конкретних соціальних проблем сільської молоді.

Виконання вищезазначеного може стати підґрунтям для істотного підвищення ефективності державної молодіжної політики на селі, що сприятиме повноцінному розвиткові молодих селян, ширшому їх залученню до процесів, які допоможуть відродитися українському селу, а Україні посісти гідне місце в міжнародному аграрному розподілі праці.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи