Державний устрій і політичні партії Польщі

ВУПС - Мачей Маницький. Заступники голови: Станіслав Вісьневський (Stanislaw Wisniewski), Войцех Обарський (Voiciech Obarski), Ришард Лепік (Ryszard Lepik), Войцех Качмарек.

Профспілка селян-одноосібників "Солідарність" (Zwiazek Zawodovy Rolnikow Indywidualnych "Solidarnosc") Заснована 12 травня 1981 р. Припинила існування в жовтні 1982 р. на підставі Закону про профспілки. Відновила діяльність і офіційно зареєстрована 20 квітня 1989 р. Голова Всепольської ради - Роман Вежбицький (Roman Wierzbicki).

Профспілка "Солідарність" (Solidarnosc). Незалежна самоврядна профспілка. Штаб-квартира в Гданську. Заснована в 1980 р. Припинила офіційне існування в жовтні 1982 р. на підставі Закону про профспілки. Відновила діяльність у квітні 1989 р. внаслідок домовленостей, досягнутих на переговорах "за круглим столом" за участю представників уряду, профспілок та опозиції. Офіційно зареєстрована 17 квітня 1989 р. Налічує близько 1,5 млн. членів (1995 р.). Є членом Міжнародної конфедерації вільних профспілок (МКВП). Керівний орган - Всепольська комісія (ВК). Голова ВК - Маріан Кшаклевський (Marian Krzaklewski). Заступники голови: Казімеж Яняк (Kazimierz Janiak), Яцек Рибіцький (Jacek Rybicki), Януш Томашевський (Janusz Tomaszewski).

На базі "Солідарності" сформувались дві основні політичні партії: Угода центристських сил і Демократичний союз, а також численні дрібні партії: такі, як Християнсько-національне об'єднання, Християнсько-демократична партія праці, Селянська партія "Солідарність", Польська партія "зелених", різні течії Польської соціалістичної партії.

Профспілка "Солідарність-80" (Solidarnosc-80). В лютому 1990 р. виділилась з профспілки "Солідарність" як самостійна профспілка. Зареєстрована в 1991 р. Вважає себе єдиним продовжувачем профспілкового руху періоду 1980-1981 рр. Штаб-квартира в Щеціні. Налічує більш як 150 тис. членів (1992 р.). 16 регіональних правлінь профспілки координують діяльність організацій на підприємствах. Керівні органи - Всепольська комісія (з 1992 р.) і Президія Всепольської комісії (11 чол). Голова - Маріан Юрчик (Marian Jurсzyk). 

1 2 3 4