Дезоксирибонуклеїнова кислота

рибосоми.

Ще однією функцією рРНК є формування активного центру рибосоми. У активному центрі відбувається утворення пептидних зв'язків між молекулами амінокислот в процесі синтезу білка.

Синтезується рРНК в ядрі клітин, а точніше, в ядерці. Синтез рРНК здійснюється за допомогою специфічного ферменту, який називається РНК- полімеразою. Синтез рРНК здійснюється на певних ділянках нитки ДНК, кожен з яких кодує відповідну рРНК. У ДНК-клітині міститься велике число копій генів, що кодують молекули рРНК. Рибосомні гени залежно від виду організму можуть бути згруповані в одній хромосомі або розташовані в декількох хромосомах.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14