Ділова розмова та її види. Ділова бесіда

План

1. Етапи підготовки і проведення ділової бесіди

2. Мета і завдання  ділової бесіди

Література

 

Будь -яка колективна праця, співробітництво починаються, здійснюються і завершуються за допомогою розмов. Вони виникають, якщо в діалозі домінує згода, якщо учасники мовної комунікації дотримуються так званого принципу кооперації - основного правила ефективного спілкування. Але може утворитися і така взаємодія, у якій  переважає незгода. Тоді виникають суперечка , дискусія.

Ділова розмова - вид міжособистісного службового спілкування, що припускає обмін інформацією, поглядами, думками, спрямований на конструктивне розв’язання  тієї чи іншої проблеми.

За структурою, тривалістю, функціям розрізняють :

1. Власне ділова розмова - короткочасний контакт, переважно на одну тему.

2. Ділова бесіда - тривалий обмін інформацією, точками зору, що часто супроводжується прийняттям рішень.

3. Переговори - обговорення з метою досягнення  угоди з  якогось  питання .

4. Інтерв'ю - розмова з журналістом, призначений для друку, радіо, телебачення.

У залежності від наявності засобів спілкування можна виділити:

1. Контактну ділову  розмову  - безпосередній, «живий» діалог.

2. Телефонну розмову –дистантний зв’язок, що виключає невербальну комунікацію.

1. Мета і завдання  ділової бесіди

Основна мета ділової бесіди - переконати партнера прийняти ваші конкретні пропозиції

Завданнями  бесіди виступає одержання службової інформації, взаємне спілкування працівників однієї сфери, спільний пошук, висування й оперативна розробка робочих ідей і задумів, контроль і координація початих заходів, стимулювання трудової активності.  

2. Етапи підготовки і проведення ділової бесіди

Виділимо 3 етапи підготовки і проведення даного виду мовного спілкування 

Докомунікативний

Комунікативний

Посткомунікативний

1. Планування, оцінка співрозмовників і обстановки

1. Установлення контакту

Аналіз і письмовий запис основних положень бесіди

2. Збір матеріалу

2. Виклад і обґрунтування позиції

 

3. Аналіз і редагування матеріалу, підготовка тез

3. З'ясування позиції співрозмовника

 

 

4. Спільний аналіз проблеми

 

 

5. Прийняття рішень

 

 Підготовка до проведення бесіди починається з попередніх заходів. Необхідний чіткий план - програма дії. Варто визначити тему і мету обговорення, оцінити майбутніх учасників спілкування й обстановку. Треба розробити стратегію досягнення цілей і тактику ведення бесіди.

Збір матеріалу - трудомістка справа, але це найважливіша стадія роботи при  підготовці майбутнього контакту. Доцільно відразу ж доповнити зібрані матеріали власними примітками, потім систематизувати інформацію і написати тези.

Розглянемо структуру комунікативного етапу. На початку бесіди треба установити контакт зі співрозмовником, створити робочу атмосферу, привернути увагу й інтерес партнера. При перших словах зустрічі бажано посміхатися, сказати кілька приємних слів особистого характеру, чи пожартувавши  використовувати порівняння для короткого викладу ситуації. Правильний початок бесіди припускає вказівку на  її цілі , задачі, оголошення послідовності розгляду питань.

1 2

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні